csbebghrlvltmkplrusrsksluk

Slované dnešní doby – Ukázky slovanského způsobu života a myšlení

Web: www.festivalmilujsvujzivot.cz

pátek 27.října 2017, Gymnázium Omská, Omská 1300, Praha 10 – Vršovice
doba přednášek: od 11 do 19 hodin

Naše původní kultura je dnešní společnosti málo známá, neboť se vychází z povrchních obecných znalostí. Nicméně Slované jsou národem s Kulturou prastarou. Přišli do Evropy nejméně 6 000 let před letopočtem jako první zemědělci se slovanskou haploskupinou R1a. Bohatost naší Kultury jednoznačně přesahuje současnou materiálně založenou Západní civilizaci.
Pro dnešní dobu a pro svou budoucnost je potřeba se navrátiti k starobylosti slovanských kořenů a hloubce védského poznání. Toto dědictví Předků je naším jediným odkazem, na kterém máme budovat spravedlivou a s Přírodou vyváženou společnost.

Program přednášek:

  1. Kateřina Kyselová: Stravování dle zápovědi boha Svaroga (11 – 12 h.)
  2. Mojmír Mišun: Skutečný odkaz slovanských předků a naše budoucnost (12 – 13 h.)
  3. Zdeněk Říha: Staroslovanský světonázor a jeho odraz v dnešní řeči (13 – 15 h.)
  4. Petr Synek: Nebezpečí pseudoslovanství (15-16 h.)
  5. Josef Endrych a Ilona Hlavničková: Tvořivé slovanské rokování s Vámi (16 – 18 h.)
  6. Jiří Karásek: Uspořádání společnosti starých Slovanů (18 – 19 h.)

 

Podrobný popis všech přednášek

Katerina-KyselovaPřednáška (1): „Kateřina Kyselová: Stravování dle zápovědi boha Svaroga“
Jezte stravu čistou, která roste na polích vašich, v lesích a sadech vašich.

Anotace přednášky:

Budeme mluvit o tom, jak sestavit talíř tak, aby plně dostačoval pro naše potřeby, a byl složen z rostlinných surovin, a to především těch, které lze vypěstovat v našem klimatickém pásmu. Podíváme se na základní poměry obilovin, luštěnin a zeleniny na našich talířích a povíme si něco o rozdílech přípravy jídel pro různé fyzické aktivity, věk, pohlaví i zdravotní stav.

Také si řekneme něco o tom jak potraviny přijímají energii kosmickou a zemskou, a jak s tím můžeme nakládat v kuchyni. Nebude chybět ani duchovní hodnota stravy, tedy její radio-vitální složka a proč jsou obiloviny její královnou. Řeč bude i o stravě v kontextu současnosti – o tom, zda je možné se stravovat naprosto “čistě” v dnešním námi poničeném prostředí.

Představení lektora:

Kateřina Kyselová: Ze všeho nejvíce baví mě objevovat věci, které jsou tady na Zemi potřeba udělat. A že jich v dnešní době je. Připadá mi, že jsem tady od toho, abych byla u té veliké proměny Země z momentálního chaosu a masového ničení přírody zpět k uvědomělému přístupu ke všemu, k Lásce k přírodě a souladu s ní.

Snažím se pomáhat, jak můžu a jak umím. Momentálně hlavně prostřednictvím kurzů zdravého vaření, ve kterých předáváme moudrost našich předků o tom, jak se stravovat, aby nám bylo dobře v našich tělech. Oporou, inspirací a největším přítelem při práci i na celé cestě životem je pro mě můj muž Honza. Dcera Lada je zase hnacím motorem a důkazem, že to vše funguje.

Věřím, že světu se dá pomoci hlavně i tak, že budeme na svět přivádět zdravé děti, které povedeme k Lásce k přírodě a úctě k našim, i velice vzdáleným, předkům. S tím souvisí naše nedávno započaté studium naší prastaré Slovanské kultury, kterou se snažíme čím dál tím více zabudovávat do našeho denního života.

 

Mojmír 1Přednáška (2): „Mojmír Mišun: Skutečný odkaz slovanských předků a naše budoucnost“

Anotace přednášky:

Společnost, která je co nejblíže k poznání vesmírných principů a souladu s ekosystémem Země, má největší budoucnost svého vývoje. Původní kultura Slovanů se tímto řídila, dokud nebyla násilím příchodu jiné civilizace od tohoto způsoba života odtržena. Poznání své vlastní kultury a jejího potenciálu umožní hluboce uzdravit své Bytí a jít vědomým rozvojem v souladu s tradicí Předků, svého Rodu a v moudrosti našich Bohů.

Poznání důkazů o starobylosti naší Kultury, návrat ke slavení původních obřadů a nabytí skutečného Poznání je přirozenou Cestou a Životem v naší slovanské kultuře a tradici.

Představení lektora:

Ing. Mojmír Mišun původem vystudoval elektrotechniku a několik let pracoval v tomto oboru a u počítačových firem. Od roku 1998 pracoval v Praze, kde se dostal k praktikování Buddhismu, což byl jeho první vstup do oblasti ezoteriky. Oslovení duchovním světem bylo tak silné, že se deset let věnoval aktivně poradenstvím v oblasti zdravého způsobu života a Feng Shui.

Nečekané a silné osobní události ukončily tuto dráhu poradenství a způsobily jak návrat na rodné Valašsko, tak k intenzivnějšímu zájmu o své původní kořeny a naší slovanskou kulturu. V současnosti se aktivně věnuje propagaci původní slovanské kultury, návratu k Předkům a živé obnově Slovanství. Stojí za projektem SlovanskaKosile.cz (http://www.slovanskakosile.cz) a je starostou spolku Država Morava a Slezsko z.s. (http://www.drzava-moravaslezsko.cz), jehož hlavní náplní je obnova slovanských sněmů a naší původní slovanské kultury.

Zdenek Riha (web)Přednáška (3): „Zdeněk Říha: Staroslovanský světonázor a jeho odraz v dnešní řeči“

Anotace přednášky:

Jazyk je jedním ze základních atributů formování mozku při narození dítěte. Jestliže vymažete z jazyka slovo, které určuje nějaký pojem (jev), tak tento jev pro tuto a další generaci přestane existovat. Kdo dnes chápe, že slovo KALENDÁŘ původně znamenalo KOLADŮV DAR, že slovo KOUPAT SE pochází od našeho boha KUPALY, že slovo ISTINA znamená absolutní PRAVDA nikoli původní hodnotu úvěru (jistina).

Naštěstí naší dávní moudří předkové ukryly toto vědění do jazyka slovanských národů , především do pořekadel, písní a tradic. Proto znovu můžeme rekonstruovat naší původní řeč, světonázor, i mravní zásady našich předků.

Představení lektora:

Ing. Zdeněk Říha je absolventem UNIVERSITY PARDUBICE fakulty chemickotechnologické. Je spoluzakladatelem a hlavním přispěvatelem webu SLOVANSKAKULTURA.CZ. Slovanstvím se zabývá více jak 5 let. Jeho vášní je historie, specializuje se na vyvracení historických nepravd a konstruktů, které v průběhu psaní historie o Slovanech vznikly.

Petr SynekPřednáška (4): „Nebezpečí pseudoslovanství – falešné projekty používané k zneužití zájmu o pravou historii Slovanů a kulturní odkaz slovanských předků“

Anotace přednášky:

Přednáška pojednává o strategii nepřátelsky zaměřených aktivit, které mají za cíl vymazat pravou historii Slovanů a jejich vliv na vývoj civilizace.

Ve snaze rozšířit osvětu o Staré Víře, Védické kultuře a Védické říši Slovanů byl autor konfrontován s realitou činnosti slovanských a vlasteneckých spolků v evropském geo-prostoru. Tyto spolky často oslavují historické mýty, které se nejvíc podepsaly na protislovanských vítězstvích! Často z nevědomosti, nezřídka kdy však vědomě, zištně.

Pod zástavou sjednocování Slovanů a jejich národů je slovanský svět opakovaně ujišťován o nemožnosti se na tom dohodnout! Podsouvání falešných metod je záměrné a zatím efektivní nástroj k Rozděl a panuj!

Představení lektora:

Petr Václav Synek se považuje za historického badatele. Duchovní poznání vzniku Světů a našeho Vesmíru v kontextu s neúprosným zápasem Světla a Temnoty ho přivedlo k poslání Slovano-Árijské civilizace během posledního třetího osídlení naší Midgard, a to v období vrcholné fáze střetnutí se Lidstva se svým osudem.
Předsedá nevládní organizaci Českomoravský slovanský svaz (www.slovane.eu) a je členem prezídia Všeslovanský Sněm se sídlem v Moskvě. Založil a řídí Občinu Slovanů v Ústí nad Labem.
Autorsky se podílel na knihách Jan Hus 600 let a Jeroným Pražský 600 let, které také editoroval. Je šéfredaktorem čtvrtletníku Slovan.
Pořádá a přednáší semináře i konference s duchovní, historickou a slovanskou tématikou.

Pepa Endrych a Ilona Hlavnickova (web)Přednáška (5): „Josef Endrych a Ilona Hlavničková: Tvořivé slovanské rokování s Vámi“

Anotace přednášky:

Zbavili jsme se odpovědnosti za celé své bytí – za svůj život, za život svých blízkých, za své zdraví za svou budoucnost. Svou sílu a moc nad svým životem jsme přenechali druhým, kteří nás přesvědčili o tom, že vědí, co je pro nás správné lépe, než my sami.

Opravdu to vědí? Není to spíše tak, že mají naši sílu ve svých rukou a mohou si tedy s námi dělat, co chtějí? Opravdu jim to dovolíme? Jak dlouho nám ještě bude trvat, než prozřeme a svou sílu a moc nad svým životem si vezmeme zpět?

Představení lektora:

Josef Endrych a Ilona Hlavničková (doplníme)

Jiri Karasek (web)Přednáška (6): „Jiří Karásek: Uspořádání společnosti starých Slovanů“

Anotace přednášky:

Naši Předkové velmi dobře chápali, že lidské zrození je dalším vývojovým stupněm při duchovním vývoji a postupu do dalšího světa. V případě Slovanů do světa LEGŮ a ARLEGŮ. Proto svůj život a společnost uspořádali tak, aby se vyhýbaly dělání karmických uzlů. Vše podřídili tomu, aby žili v souladu s přírodou, zápovědmi Slovanských bohů, a hlavně aby si dělali RA-DOST.

Představení lektora:

Jiří Karásek je absolventem UNIVERSITY PARDUBICE fakulty ekonomické. Je spoluzakladatelem webu SLOVANSKÁKULTURA.CZ. Ke slovanství ho přivedl proces odhalování manipulace pomocí peněžních prostředků, který nevyhnutelně vedl k pochopení, že tato manipulace je vedena především proti Slovanským krajinám.

Poděkování Mojmírovi! http://www.slovanskakosile.cz 

Mezinárodní odborná konference Slovanství 2017

11.listopad 2017, 10:00 – 18.00 h.
Zasedací místnost Městského úřadu Vsetín (1. patro), Svárov 1080, Vsetín

Témata konference:

Nedávné dějiny Evropy jako důležitá součást naší paměti a identity

Skutečné dějiny Slovanů a jejich pradávná přítomnost v Evropě

Řízení světa – principy a směřování mocenského řízení lidstva

Přítomnost a budoucnost Slovanů (poslání, dějinný úkol)

Součástí konference budou i aktuální otázky současnosti a úloha slovanských národů v dnešní době a jejich budoucnost.

Účast na konferenci předběžně přijali:

PhDr. Viktor TIMURA, CSc. (Slovensko), RNDr. et Mgr. Hana Blochová,
Mgr. Jan Kozák a PhDr. Ľubomír Huďo (Slovensko).

Pozvaní jsou odborníci a badatelé, kteří veřejně publikují ve svém oboru a dokládají pravdivé informace o původnosti a bohatosti slovanské kultury v Evropě, a to mnohem dříve ještě před tzv. „stěhováním Slovanů v 5. až 6. století“.

Konference je určena pro odbornou i širokou veřejnost.


Program, seznam pozvaných přednášejících a registrační formulář postupně doplníme.

Předpokládaný účastnický příspěvek: 100 Kč

Více na webu: www.slovanskakosile.cz

Kurs psychoenergolytiky - termín ...

Zářijový kurs se naplnil, bude další - ale nevíme kdy. Vlado je zaneprázdněný Přesto, můžete se hlásit předběžně. Termín až budeme mít potvrzený od Vlada, tak dáme vědět.

Zveme Vás na kurs Psychoenergolytiky pod vedením Vlada Lauberta. Podrobnosti sdělíme přihlášeným, hlaste se prosím na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kurs trvá oba dva víkendové dny. 

O čem je kurz: pôvodné energetické umenie ochrany a obrany biopoľa. Toto tradičné umenie sa odpradávna odovzdávalo z generácie na generáciu v Rodoch našich Predkov.
Hlavným cieľom je dosiahnuť, aby sme získali kontrolu nad našou vlastnou bienergetikou, pretože to je v skutočnosti naša vlastná Životná energia.
Dnes žijeme v prostredí energetického parazitizmu, každý deň prichádzajú nové a nové útoky. Keď prichádzame o vlastnú životnú energiu, skracujeme si život. Rovnako sa stávame ľahkou obeťou tých, ktorí dokážu manipulovať s našou mysľou. Energetická nevedomosť a naivita je neznalosť systému v ktorom žijeme. A preto sme buď obete alebo potrava.
Kým nepreberieme kontrolu nad vlastnou bioenergetikou, nedostaneme sa z Matrixu, lebo práve ňou neustále „napájame“ systém.
Kontrola vlastnej bioenergetiky sa prelína so slovanským energetickým bojovým umením, ktorého prvky si budeme postupne osvojovať v priebehu cyklu kurzov. Naši Predkovia používali zásadu – „čo kaličí to aj lieči“.
V úvodnom kurze sa oboznámime so systémom Zdravy Perúna. Táto oblasť slúži na aktiváciu Vedomia.

Další informace o Psychoenergolytice získáte pročtením některých článků na tartaria.sk:

https://www.tartaria.sk/slovansky-slovnik/symbolika/kazacka-zdrava-as-1 

https://www.tartaria.sk/slovansky-slovnik/symbolika/kazacka-zdrava-as-2

https://www.tartaria.sk/slovansky-slovnik/symbolika/kazacka-zdrava-as-3

https://www.tartaria.sk/slovansky-slovnik/mena/metafyzika-boja

https://www.tartaria.sk/hadanie-pravdy/hadanie/torzne-polia

https://www.tartaria.sk/slovanska-kultura/spolonost/2017-03-05-12-56-00

https://www.tartaria.sk/hadanie-pravdy/nazory/bod-zlomu-nealeko

 

 

Duchovní vědění Slovanů - změna!

seminář s Andrejem Ivaškem v Brně -ZMĚNA TERMÍNU

Seminář se uskuteční v Brně    17. - 18. 2. 2018.

Andrejovo vyřizování víza se protáhne na 4 měsíce, proto nebude v listopadu, ale až v únoru...

Přihlášky na:     

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    (608743763)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      (608779475)

Obsahem semináře je staroslovanské písmo Bukvice, jeho význam pro dnešek, dále Bezpečnost v duchovní praxi… Seminář bude tlumočen do češtiny. Doporučujeme si předem přečíst knihu od V. Lauberta Obrazové písmo Slovienov. 

Přednášky Andreje najdete v naší galerii: http://slovanskakultura.cz/index.php/galerie/category/5-prednasky 

Andrej Ivaško je badatelem slovanské kultury, tradice a bohosloví.
Vystudoval asgardskou školu otce Aleksandra. Má vysokoškolské vzdělání v oboru historie a žurnalistiky.
Učil dějiny ve slovanské občině na Krymu. Je znalcem staroslovanského písma – Bukvice.
Věnuje se magické tradici Slovanů a učí se u známého mága védické tradice RAOKRIOMa. Andrej Ivaško se dále zabývá chromokynezí, to je mystickým propojením s živlem času. Jak Andrej Ivaško sám říká: „Čas je živel.“

Vyzná se v různých slovanských směrech. Ale k žádnému se nehlásí, spolupracuje se všemi, kdo nabízejí něco užitečného pro lidi a svět kolem nás.
Žil a pracoval na Krymu, v současné době žije v Moskvě, kde je jedna z osmi poboček jeho školy Úsvit Svaroga.
Hodně si váží těch, kdo opravdu žijí podle Svědomí a Rodových tradicí, kdo není lhostejný k osudu Slovanského Rodu. Opravdová lidskost je pro něho nejcennější.
V letech 2011-2014 pracoval jako lektor ve škole Valerije Sinelnikova „Az Buky Védy“.
Spolu s V. Sinelnikovem vydali knihu Strážce Starých znalosti. Tajemství soupisu Darrunga (2014), spolu řídí projekt pro dorostence „Strážce Starých znalosti“. Připravuji k vydání další knihu.
V roce 2014 za podpory Andreje Ivaška byl vytvořen projekt „Pohádkové OBRAZovanie-(vzdělávání pomocí obrazu).
V roce 2016 Andrej vydal dvě knihy v rámci série Vědecké vzdělání: „Bezpečnost slovanského světa“ a „Algoritmus práce s informacemi anebo učím se učit se bez učitelů“.
Připravuji se další knihy této série.
Andrej Ivaško je zakladatelem a lektorem školy védických znalosti „Úsvit Svaroga“ (od roku 2012), která má několik poboček v různých městech Ruska.
Pořádá osobní konzultace, semináře, setkává se se zástupci různých škol, skupin a směrů
ve slovanském světě a je otevřen ke spolupráci.

Beseda s účastníky Všeslovanského sjezdu

POZVÁNKA NA BESEDU S ÚČASTNÍKY VŠESLOVANSKÉHO SJEZDU V MOSKVĚ A PETROHRADU

Beseda se koná ve středu 27. září 2017 v 16.00 hodin v Brně, Křenová 67

https://goo.gl/maps/9vSvmZCoLhC2, sál v 2. poschodí.

Obsahem besedy bude promítání snímků a diskuze nad obsahem a výsledky sjezdu. Vystoupí: Jan Korál – delegát Výboru národní kultury na Jubilejním Všeslovanském sjezdu v Moskvě a Petrohradu, který proběhl 26.5.2017 – 3.6.2017

Doprovází účastníci Sněmu slovanských občin v Novém Hrozenkově, který proběhl 9. a 10. září 2017: Petr Synek – předseda Českomoravského slovanského svazu Pavel Petkov – místopředseda ČMSS a člen VNK

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

buy oem autocad lt 2015 autosketch 10 sales