csbebghrlvltmkplrusrsksluk

Slované dnešní doby – Ukázky slovanského způsobu života a myšlení

Web: www.festivalmilujsvujzivot.cz

pátek 27.října 2017, Gymnázium Omská, Omská 1300, Praha 10 – Vršovice
doba přednášek: od 11 do 19 hodin

Naše původní kultura je dnešní společnosti málo známá, neboť se vychází z povrchních obecných znalostí. Nicméně Slované jsou národem s Kulturou prastarou. Přišli do Evropy nejméně 6 000 let před letopočtem jako první zemědělci se slovanskou haploskupinou R1a. Bohatost naší Kultury jednoznačně přesahuje současnou materiálně založenou Západní civilizaci.
Pro dnešní dobu a pro svou budoucnost je potřeba se navrátiti k starobylosti slovanských kořenů a hloubce védského poznání. Toto dědictví Předků je naším jediným odkazem, na kterém máme budovat spravedlivou a s Přírodou vyváženou společnost.

Program přednášek:

 1. Kateřina Kyselová: Stravování dle zápovědi boha Svaroga (11 – 12 h.)
 2. Mojmír Mišun: Skutečný odkaz slovanských předků a naše budoucnost (12 – 13 h.)
 3. Zdeněk Říha: Staroslovanský světonázor a jeho odraz v dnešní řeči (13 – 15 h.)
 4. Petr Synek: Nebezpečí pseudoslovanství (15-16 h.)
 5. Josef Endrych a Ilona Hlavničková: Tvořivé slovanské rokování s Vámi (16 – 18 h.)
 6. Jiří Karásek: Uspořádání společnosti starých Slovanů (18 – 19 h.)

 

Podrobný popis všech přednášek

Katerina-KyselovaPřednáška (1): „Kateřina Kyselová: Stravování dle zápovědi boha Svaroga“
Jezte stravu čistou, která roste na polích vašich, v lesích a sadech vašich.

Anotace přednášky:

Budeme mluvit o tom, jak sestavit talíř tak, aby plně dostačoval pro naše potřeby, a byl složen z rostlinných surovin, a to především těch, které lze vypěstovat v našem klimatickém pásmu. Podíváme se na základní poměry obilovin, luštěnin a zeleniny na našich talířích a povíme si něco o rozdílech přípravy jídel pro různé fyzické aktivity, věk, pohlaví i zdravotní stav.

Také si řekneme něco o tom jak potraviny přijímají energii kosmickou a zemskou, a jak s tím můžeme nakládat v kuchyni. Nebude chybět ani duchovní hodnota stravy, tedy její radio-vitální složka a proč jsou obiloviny její královnou. Řeč bude i o stravě v kontextu současnosti – o tom, zda je možné se stravovat naprosto “čistě” v dnešním námi poničeném prostředí.

Představení lektora:

Kateřina Kyselová: Ze všeho nejvíce baví mě objevovat věci, které jsou tady na Zemi potřeba udělat. A že jich v dnešní době je. Připadá mi, že jsem tady od toho, abych byla u té veliké proměny Země z momentálního chaosu a masového ničení přírody zpět k uvědomělému přístupu ke všemu, k Lásce k přírodě a souladu s ní.

Snažím se pomáhat, jak můžu a jak umím. Momentálně hlavně prostřednictvím kurzů zdravého vaření, ve kterých předáváme moudrost našich předků o tom, jak se stravovat, aby nám bylo dobře v našich tělech. Oporou, inspirací a největším přítelem při práci i na celé cestě životem je pro mě můj muž Honza. Dcera Lada je zase hnacím motorem a důkazem, že to vše funguje.

Věřím, že světu se dá pomoci hlavně i tak, že budeme na svět přivádět zdravé děti, které povedeme k Lásce k přírodě a úctě k našim, i velice vzdáleným, předkům. S tím souvisí naše nedávno započaté studium naší prastaré Slovanské kultury, kterou se snažíme čím dál tím více zabudovávat do našeho denního života.

 

Mojmír 1Přednáška (2): „Mojmír Mišun: Skutečný odkaz slovanských předků a naše budoucnost“

Anotace přednášky:

Společnost, která je co nejblíže k poznání vesmírných principů a souladu s ekosystémem Země, má největší budoucnost svého vývoje. Původní kultura Slovanů se tímto řídila, dokud nebyla násilím příchodu jiné civilizace od tohoto způsoba života odtržena. Poznání své vlastní kultury a jejího potenciálu umožní hluboce uzdravit své Bytí a jít vědomým rozvojem v souladu s tradicí Předků, svého Rodu a v moudrosti našich Bohů.

Poznání důkazů o starobylosti naší Kultury, návrat ke slavení původních obřadů a nabytí skutečného Poznání je přirozenou Cestou a Životem v naší slovanské kultuře a tradici.

Představení lektora:

Ing. Mojmír Mišun původem vystudoval elektrotechniku a několik let pracoval v tomto oboru a u počítačových firem. Od roku 1998 pracoval v Praze, kde se dostal k praktikování Buddhismu, což byl jeho první vstup do oblasti ezoteriky. Oslovení duchovním světem bylo tak silné, že se deset let věnoval aktivně poradenstvím v oblasti zdravého způsobu života a Feng Shui.

Nečekané a silné osobní události ukončily tuto dráhu poradenství a způsobily jak návrat na rodné Valašsko, tak k intenzivnějšímu zájmu o své původní kořeny a naší slovanskou kulturu. V současnosti se aktivně věnuje propagaci původní slovanské kultury, návratu k Předkům a živé obnově Slovanství. Stojí za projektem SlovanskaKosile.cz (http://www.slovanskakosile.cz) a je starostou spolku Država Morava a Slezsko z.s. (http://www.drzava-moravaslezsko.cz), jehož hlavní náplní je obnova slovanských sněmů a naší původní slovanské kultury.

Zdenek Riha (web)Přednáška (3): „Zdeněk Říha: Staroslovanský světonázor a jeho odraz v dnešní řeči“

Anotace přednášky:

Jazyk je jedním ze základních atributů formování mozku při narození dítěte. Jestliže vymažete z jazyka slovo, které určuje nějaký pojem (jev), tak tento jev pro tuto a další generaci přestane existovat. Kdo dnes chápe, že slovo KALENDÁŘ původně znamenalo KOLADŮV DAR, že slovo KOUPAT SE pochází od našeho boha KUPALY, že slovo ISTINA znamená absolutní PRAVDA nikoli původní hodnotu úvěru (jistina).

Naštěstí naší dávní moudří předkové ukryly toto vědění do jazyka slovanských národů , především do pořekadel, písní a tradic. Proto znovu můžeme rekonstruovat naší původní řeč, světonázor, i mravní zásady našich předků.

Představení lektora:

Ing. Zdeněk Říha je absolventem UNIVERSITY PARDUBICE fakulty chemickotechnologické. Je spoluzakladatelem a hlavním přispěvatelem webu SLOVANSKAKULTURA.CZ. Slovanstvím se zabývá více jak 5 let. Jeho vášní je historie, specializuje se na vyvracení historických nepravd a konstruktů, které v průběhu psaní historie o Slovanech vznikly.

Petr SynekPřednáška (4): „Nebezpečí pseudoslovanství – falešné projekty používané k zneužití zájmu o pravou historii Slovanů a kulturní odkaz slovanských předků“

Anotace přednášky:

Přednáška pojednává o strategii nepřátelsky zaměřených aktivit, které mají za cíl vymazat pravou historii Slovanů a jejich vliv na vývoj civilizace.

Ve snaze rozšířit osvětu o Staré Víře, Védické kultuře a Védické říši Slovanů byl autor konfrontován s realitou činnosti slovanských a vlasteneckých spolků v evropském geo-prostoru. Tyto spolky často oslavují historické mýty, které se nejvíc podepsaly na protislovanských vítězstvích! Často z nevědomosti, nezřídka kdy však vědomě, zištně.

Pod zástavou sjednocování Slovanů a jejich národů je slovanský svět opakovaně ujišťován o nemožnosti se na tom dohodnout! Podsouvání falešných metod je záměrné a zatím efektivní nástroj k Rozděl a panuj!

Představení lektora:

Petr Václav Synek se považuje za historického badatele. Duchovní poznání vzniku Světů a našeho Vesmíru v kontextu s neúprosným zápasem Světla a Temnoty ho přivedlo k poslání Slovano-Árijské civilizace během posledního třetího osídlení naší Midgard, a to v období vrcholné fáze střetnutí se Lidstva se svým osudem.
Předsedá nevládní organizaci Českomoravský slovanský svaz (www.slovane.eu) a je členem prezídia Všeslovanský Sněm se sídlem v Moskvě. Založil a řídí Občinu Slovanů v Ústí nad Labem.
Autorsky se podílel na knihách Jan Hus 600 let a Jeroným Pražský 600 let, které také editoroval. Je šéfredaktorem čtvrtletníku Slovan.
Pořádá a přednáší semináře i konference s duchovní, historickou a slovanskou tématikou.

Pepa Endrych a Ilona Hlavnickova (web)Přednáška (5): „Josef Endrych a Ilona Hlavničková: Tvořivé slovanské rokování s Vámi“

Anotace přednášky:

Zbavili jsme se odpovědnosti za celé své bytí – za svůj život, za život svých blízkých, za své zdraví za svou budoucnost. Svou sílu a moc nad svým životem jsme přenechali druhým, kteří nás přesvědčili o tom, že vědí, co je pro nás správné lépe, než my sami.

Opravdu to vědí? Není to spíše tak, že mají naši sílu ve svých rukou a mohou si tedy s námi dělat, co chtějí? Opravdu jim to dovolíme? Jak dlouho nám ještě bude trvat, než prozřeme a svou sílu a moc nad svým životem si vezmeme zpět?

Představení lektora:

Josef Endrych a Ilona Hlavničková (doplníme)

Jiri Karasek (web)Přednáška (6): „Jiří Karásek: Uspořádání společnosti starých Slovanů“

Anotace přednášky:

Naši Předkové velmi dobře chápali, že lidské zrození je dalším vývojovým stupněm při duchovním vývoji a postupu do dalšího světa. V případě Slovanů do světa LEGŮ a ARLEGŮ. Proto svůj život a společnost uspořádali tak, aby se vyhýbaly dělání karmických uzlů. Vše podřídili tomu, aby žili v souladu s přírodou, zápovědmi Slovanských bohů, a hlavně aby si dělali RA-DOST.

Představení lektora:

Jiří Karásek je absolventem UNIVERSITY PARDUBICE fakulty ekonomické. Je spoluzakladatelem webu SLOVANSKÁKULTURA.CZ. Ke slovanství ho přivedl proces odhalování manipulace pomocí peněžních prostředků, který nevyhnutelně vedl k pochopení, že tato manipulace je vedena především proti Slovanským krajinám.

Poděkování Mojmírovi! http://www.slovanskakosile.cz 

Postavení sochy knížete Sáma na Jarcovských vrších

Jaroslava Grobcová

O knížeti Sámovi můžeme oprávněně tvrdit, že před tisícem a čtyřmi sty léty vytvořil zemi Moravu. Datum jeho narození je zahaleno někde do konce šestého století n.l. Známe ho z evropské literatury až ze sedmého století už jako dospělého, velkého, neporazitelného vojevůdce slovanského obranného vojska. Bojoval proti vpádům Chazarů a zejména proti válečným tažením otrokářských a feudálních říší, kterými byli Řekové a Římané a  královská říše Franská.  V těch dobách byl kníže Sámo v Evropě považován za největšího a nejschopnějšího  vojevůdce. Neprohrál žádnou bitvu a proto ho nebylo možno z evropských dějin vymazat. A jelikož nemohl být zamlčen, vymyslel se jiný způsob, jak knížeti Sámovi nepřiznat slovanskou příslušnost. Tisíc roků ho germánská, ale i česká historická literatura označuje za franckého kupce, který se náhodně v době bojů objevil ve slovanských zemích. Jak nesmyslné je toto označení pochopí zdravý selský rozum, protože vědecký rozum nemá zdůvodnění pro to, jak v bojích, kde proti sobě stály armády  až s třicetitisícovými šiky vojsk (Mauro Orbini), našel uplatnění francký kupec, z nepřátelské země, který byť se silným vojenským doprovodem, projížděl zemí. Slované nikoho cizího nepotřebovali, měli dost odhodlaných, schopných mužů, kteří by položili život za to, aby ochránili život lidu svého národa. Evropští historikové uvádí bitvy, kdy kníže Sámo stál v čele slovanského vojska. Někteří uvádí už rok 618, jiní rok 621, avšak shodují se v tom, že jeho velká bitva proti franckému králi Dagobertovi se odehrála v r. 631 a hledá se její místo. Velmi nadějně se jeví (podle zkoumání ing. Jaroslava Růžičky), že se odehrála nedaleko znojemské, vojenské pevnosti. Sámovi vojáci, usazeni a opevnění na 78 m vysoké skále, tehdy tzv. Vogel/3tosburgu (neboli vrchu vrhajících ptáků, na kterém dnes stojí  nádherný vranovský zámek) rozprášili šípy a kamením vojska krále Dagoberta a zbytek zahnali na útěk.

Na počátku jsem uvedla, že kníže Sámo vytvořil už počátkem sedmého století n.l. (před tisícem a čtyřmi sty léty) zemi Moravu. Kníže Sámo sjednotil a spojil na počátku sedmého století slovanská rodová sídla a slovanské kmeny do území, které bylo z východu ohraničeno řekou Váhem, z jihu řekami: Dunajem, Moravou a zejména Dyjí, ze západu vrchovinou, dnes Českomoravskou a ze severu řekou Odrou. Tato země, knížetem Sámem sjednocena, byla pojmenována zemí Dunajských Slovanů, později Moravou. Dnes je Morava o něco menší, tehdy sahala k řece Váhu až na dnešní Slovensko a kníže Sámo je právem velkou historickou postavou i slovenských dějin.  Ostatní je stále tatáž země, naše Morava.

Naše země Morava je cele zakotvena ve slavných slovanských kořenech našich předků a kníže Sámo je v našich dějinách jednou z nejváženějších osobností. Buďme na něho hrdi a stejně tak i na naše slavné dějiny. Buďme hrdi na to, že jsme Moravané.

Socha knížete Sáma byla postavena do krásného prostředí Jarcovských kopců na rozcestí turistických cest. Odtud jedna z cest vede k památníku prvního Československého presidenta T.G.Masaryka, který se zasloužil o vznik Československého státu. (Bylo to sou-národí: Čech, Moravy, Slovenska, Podkarpatské Rusi a části Slezska.
T.G. Masaryk byl Moravan, narozený v Hodoníně a byl velkým přítelem moravských hor a skal. Jeho žena Charlotta měla na Moravě oblíbenou studánku pod Soliskem, kterou velmi často navštěvovala.

Druhá z cest vede opačným směrem k dávnému, více než tisíc roků prastarému památníku našich předků (nyní tzv. GULE), který v dávných dobách byl umístěn spolu s druhým už rozsekaným kamenným symbolem, ve středu posvátného háje. Jsou to symboly bohů úrody, falos-mužský a grál-ženský. Naši předkové ctili boha úrody zemské, stejně jako jejich sousedé ve Venedii. Za moravského i venedského boha úrody zemské byl považován bůh SVANTOVÍT. Ve Venedii stával vznešený a ctěný bůh Svantovít v Arkoně na Rujáně, než ho dánský král Waldemar při vojenském tažení, rozmetal na kusy. U nás jméno boha Svantovíta, přes celé tisíciletí nepřízně, posouvají naši předkové staletími a tak přetrvává dosud v rodové paměti lidu. Důkazem toho je, že na nedalekém kopci Štípě je po bohu nazvána skála. Je zde Svantovítova skála, do které je vytesán nejen rám, ale do vysekaného rámu i jméno boha Svantovíta. V Jarcové si naši předkové postavili plodný symbol tohoto boha, stejně jako plodný symbol bohyně. Měli zde posvátný háj, ve kterém se scházeli a možná ti nejstarší i s knížetem Sámem.  Proto celé Jarcovské pohoří, stejně jako pohoří nad přehradou Bystřičkou, jsou významnými mezníky v rodové paměti moravské, která v postupujících staletích nezapomínala a zanechanými stopami uchovávala její povědomí v nás až do dnešní doby. Jsem přesvědčena, že moravskému knížeti Sámovi se na Jarcové dostalo krásného a důstojného místa, které mu právem patří, stejně jako mu patří důstojné místo i v našich moravských národních dějinách a mělo by patřit i v srdcích všech Moravanů.

Oficiální program při odhalení sochy knížete Sáma

Program zahájila přivítáním přítomných PhDr.Jaroslava Grobcová ze Štramberka.
Poté zazněla píseň "Probuďte se Moravané" (autoři Jaroslava Grobcová a Augustin Hykel), kterou hudební skupina ze Štramberka otevřela oficiální část programu.
Mgr. Zuzana Kaiser Dorazilová z Ostravy přednesla báseň Jaroslavy Grobcové "Legenda o knížeti Sámovi"
Rostislav Žďárský z Ostravy ve svém projevu přiblížil dějinnou úlohu knížete Sáma.
Následovaly zdravice. První pronesl starosta obce Jarcové, ing. Ivo Veselý.
Druhá zdravice byla z Bratislavy. Tu pronesla Jitka Repková.
Antoním Hanzelka ze Štramberka pozdravil básní "Valašsko zdrávo buď" a k němu se připojila hudební skupina písní "Hory černé."
Josef Zábranský z Nového Jičína pozdravil básní kopřivnického rodáka Rudolfa Koldy: "Lípy."
Sochu knížete Sáma odhalil Rostislav Žďárský z Ostravy za doprovodu hudební skupiny a písně "Jsem Moravan, toť chlouba má."
Poté zazněla slovanská hymna, zpívaná všemi, kteří znali slova.
V závěru poděkovala jménem přátel Kruhu Rodů Moravy a Slezska Jaroslava Grobcová ze Štramberka všem, kteří se významným podílem zapsali do realizace této akce.
Poděkováno bylo sochařskému mistru panu Svatopluku Formanovi z Bzence za vytvoření krásné sochy. Sochařský mistr do její ceny započítal především materiálové a dopravní náklady. Umělecké dílo, jeho hodnotu, věnoval svému národu.
Poděkování bylo vysloveno paní Mileně Hadašové z Valašského Meziříčí, která poskytla, bez jakýchkoliv výhrad, místo na svém pozemku k postavení sochy a nechala nás upravovat tento pozemek do důstojné podoby hodné k uctění památky velké osobnosti našich dějin.
Poděkováno bylo Františku Pospíšilovi ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, který zpracoval projekt úpravy pozemku, sám úpravu řídil, zajišťoval potřebný materiál, kácení stromů, odstraňování křoví, navážení hlíny, písku a kamenů i zajištění potřebných strojů a jejich obsluhy. Sám doma zhotovil informační tabuli a lavičku..
Pomocníky Františka Pospíšila byli: Rostislav Žďárský a Filip Jantula z Ostravy. Rostislav Žďárský zajistil i mramorový kámen a nápis jména knížete.
Na sochu byla vypsána sbírka na bankovní konto. Za vysoký sponzorský příspěvek děkujeme ing. Marku Dlabajovi z Frýdlantu nad Ostravicí, který svým štědrým darem nám dodal odvahy ihned sochu objednat, i když jsme tehdy ještě netušili, jak velkých nákladů si vyžádá úprava pozemku. Marku, díky.
Děkujeme také dalším, jejichž příspěvky se objevily na kontě. Jsou to: Jaroslava Grobcová ze Štramberka, Marie Procházková z Mostů u Jablunkova, Zuzana Valašková, Rostislav Dobeš, Dana Sulovská z Nového Jičína, Zdeněk Říha z Brna, Jan Pospíšil, Dana Abrahámová, Roman Sojka, Jan Mička z Mořkova, Alša Buksová z Uherského Hradiště, Anna Kolarczyková z Bystřice nad Olší, Josef Lissek z Opavy a Eva Sitková
Děkujeme také starostovi obce Jarcová, ing. Ivo Veselému za pomoc a ochotu, se kterou nám ve všem pomohl, když jsme si nevěděli rady, věnoval hlínu, pomohl zajistit bagr. Děkujeme panu Bližňákovi z Jarcové, který upravoval pozemek svými stroji, děkujeme vedoucímu kamenolomu v Bystřičce za vstřícnost při stanovení ceny za odebraný materiál . Děkujeme i paní Foralové ze Staré Vsi nad Ondřejnicí za uvedení projektu do propagační podoby a panu Ševčíkovi, rovněž ze Staré Vsi za darované dřevo na informační tabuli a lavičku.
Poděkování patří také hudební skupině ze Štramberka pod vedením Augustina Hykla, za důstojné doplnění celého programu. Tato skupina program zahájila a také ho ukončila písní šumperského rodáka Ády Rulíška:"Moravo krásná "
Přátelé Kruhu Rodů Moravy a Slezska

Mezinárodní odborná konference Slovanství 2017

11.listopad 2017, 10:00 – 18.00 h.
Zasedací místnost Městského úřadu Vsetín (1. patro), Svárov 1080, Vsetín

Témata konference:

Nedávné dějiny Evropy jako důležitá součást naší paměti a identity

Skutečné dějiny Slovanů a jejich pradávná přítomnost v Evropě

Řízení světa – principy a směřování mocenského řízení lidstva

Přítomnost a budoucnost Slovanů (poslání, dějinný úkol)

Součástí konference budou i aktuální otázky současnosti a úloha slovanských národů v dnešní době a jejich budoucnost.

Účast na konferenci předběžně přijali:

PhDr. Viktor TIMURA, CSc. (Slovensko), RNDr. et Mgr. Hana Blochová,
Mgr. Jan Kozák a PhDr. Ľubomír Huďo (Slovensko).

Pozvaní jsou odborníci a badatelé, kteří veřejně publikují ve svém oboru a dokládají pravdivé informace o původnosti a bohatosti slovanské kultury v Evropě, a to mnohem dříve ještě před tzv. „stěhováním Slovanů v 5. až 6. století“.

Konference je určena pro odbornou i širokou veřejnost.


Program, seznam pozvaných přednášejících a registrační formulář postupně doplníme.

Předpokládaný účastnický příspěvek: 100 Kč

Více na webu: www.slovanskakosile.cz

Kurs psychoenergolytiky - termín ...

Zářijový kurs se naplnil, bude další - ale nevíme kdy. Vlado je zaneprázdněný Přesto, můžete se hlásit předběžně. Termín až budeme mít potvrzený od Vlada, tak dáme vědět.

Zveme Vás na kurs Psychoenergolytiky pod vedením Vlada Lauberta. Podrobnosti sdělíme přihlášeným, hlaste se prosím na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kurs trvá oba dva víkendové dny. 

O čem je kurz: pôvodné energetické umenie ochrany a obrany biopoľa. Toto tradičné umenie sa odpradávna odovzdávalo z generácie na generáciu v Rodoch našich Predkov.
Hlavným cieľom je dosiahnuť, aby sme získali kontrolu nad našou vlastnou bienergetikou, pretože to je v skutočnosti naša vlastná Životná energia.
Dnes žijeme v prostredí energetického parazitizmu, každý deň prichádzajú nové a nové útoky. Keď prichádzame o vlastnú životnú energiu, skracujeme si život. Rovnako sa stávame ľahkou obeťou tých, ktorí dokážu manipulovať s našou mysľou. Energetická nevedomosť a naivita je neznalosť systému v ktorom žijeme. A preto sme buď obete alebo potrava.
Kým nepreberieme kontrolu nad vlastnou bioenergetikou, nedostaneme sa z Matrixu, lebo práve ňou neustále „napájame“ systém.
Kontrola vlastnej bioenergetiky sa prelína so slovanským energetickým bojovým umením, ktorého prvky si budeme postupne osvojovať v priebehu cyklu kurzov. Naši Predkovia používali zásadu – „čo kaličí to aj lieči“.
V úvodnom kurze sa oboznámime so systémom Zdravy Perúna. Táto oblasť slúži na aktiváciu Vedomia.

Další informace o Psychoenergolytice získáte pročtením některých článků na tartaria.sk:

https://www.tartaria.sk/slovansky-slovnik/symbolika/kazacka-zdrava-as-1 

https://www.tartaria.sk/slovansky-slovnik/symbolika/kazacka-zdrava-as-2

https://www.tartaria.sk/slovansky-slovnik/symbolika/kazacka-zdrava-as-3

https://www.tartaria.sk/slovansky-slovnik/mena/metafyzika-boja

https://www.tartaria.sk/hadanie-pravdy/hadanie/torzne-polia

https://www.tartaria.sk/slovanska-kultura/spolonost/2017-03-05-12-56-00

https://www.tartaria.sk/hadanie-pravdy/nazory/bod-zlomu-nealeko

 

 

Co přinesl Slovanský sněm

který se konal 10.9.2017 v Novém Hrozenkově

Zpráva z úspěšného uskutečnění Slovanského sněmu Občin 2017 na Valašsku

12.9.2017 v Lužné, Ing. Mojmír Mišun, Petr Synek

Dne 9. a 10. září 2017 se uskutečnil první řádný Slovanský sněm Občin v Novém Hrozenkově. Po tisícileté pauze odstartoval návrat k naší původní slovanské Kultuře a odkazu našich Předků, neboť vychází z vůle Slovanských Občin a Kopného práva. Zástupci třiceti Občin rokovali a jednohlasně se dohodli na sebeurčení Slovanských Občin a způsobu rokování na sněmech dle principu Kopného práva. Slovanský sněm Občin definoval jednoznačně pravidla života Slovanů v Občinách, což umožní jejich vnitřní rozvoj a vnější přitažlivost. Určil ryzí slovanský způsob rokování a rozhodování potřebný pro správu vlastních záležitostí. Stal se nutným krokem pro další rozvoj a přípravu vzniku společné Državy.

Slovanský sněm Občin jednomyslně přijal dva základní dokumenty:

• Pravidla pro rokování Slovanských Občin na Sněmu
• Slovanské Občiny – Pravidla života Slovanů ve slovanské Občině

Podle těchto dokumentů se budou vytvářet a zakládat další slovanské Občiny, které mohou požádat o svou evidenci na webu spolku Država Morava a Slezsko z.s.
Na závěr Slovanského sněmu Občin bylo projednáno společné sdělení záměru, vymezení a cíle projektu budování slovanských Občin a návratu k Védské kultuře a tradicím našich slovanských Předků:

• Prohlášení Slovanského sněmu Občin (uvedeno na konci)

Dvoudenní jednání Sněmu slovanských Občin bylo rozděleno do dvou částí. V sobotu proběhly přednášky o vývoji písma Slovanů, životě v Državě a Všeslovanském sjezdu v Moskvě a Petrohradě. Byly určené pro veřejnost a slovanské Občiny. Bohatá diskuse protáhla sobotní část sněmu až do pozdních večerních hodin. V neděli probíhalo rokování zástupců Občin nad předloženými návrhy klíčových dokumentů způsobem založeným na Kopném právu. Rokování Občin přihlížela veřejnost, která mohla porovnávat rozdíl mezi původním slovanským principem jednomyslného přijetí a současným pouze většinovým schvalováním.

Sláva Bohům a Předkům našim,
organizační tým Sněmu Slovanských Občin

Država Morava a Slezsko z.s.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.drzava-moravaslezsko.cz

Prohlášení Slovanského sněmu Občin

My, Slované rokující na Sněmu Občin 9. a 10. září 2017, se hlásíme k Moudru našich Předků, odkazu Světlých Bohů, Védické tradici a k dějinám, Staré Víře a k
Zápovědím Předků, které žijeme podle svého Svědomí v Rodech a Občinách. Ve stávajícím systému uspořádání naší společnosti nenalézáme nic z naší původní
Slovano-Árijské kultury a poučení z Moudra našich Předků. Nepovažujeme ho za systém poskytující prostor pro naše tvořivé zájmy a realizaci evolučních a
duchovních povinností k Slovanským Rodům a Světlým Bohům.

Zříkáme se předsudků a falešných konstrukcí o historii Slovanů, které nám byly podsunuty a vnuceny po pádu Velkomoravské říše. Při vědomí karmických
důsledků se odmítáme nadále nechat zneužívat a účastnit se jakékoli podpory parazitických projektů, dobyvačných válek a zotročování Potomků Velkých Předků
a příslušníků jiných národů. Odvracíme riziko zapomnění Moudra našich Předků, Staré Víry a Védické kultury
budováním Občin a uspořádáváme své bytí v nové kvalitě, duchovně vyspělým a nejdéle osvědčeným způsobem po vzoru našich Předků. Každého v Rodu a Občině
považujeme za sobě rovného Potomka Světlých Bohů.

Svoji pozornost i energii vkládáme do principu soužití (mezi sebou i s ostatními národy) podle Slovano-Árijských tradic, Védické kultury, Zápovědí Předků a
Svědomí, který poskytne mírové a tvořivé prostředí pro výchovu generací Potomků našich Rodů.

V Novém Hrozenkově dne 10.9.2017

Slovanské Občiny, které s tímto prohlášením souhlasí:
Občina Brno
Občina Třinec
Občina Ústí nad Labem
Občina Hořice v Podkrkonoší
Občina Salaš
Občina Uherské Hradiště
Občina Nošovice
Občina Frýdek Místek
Občina Litomyšl
Občina Zubří
Občina Jihlava
Občina Javorník
Občina Český Krumlov
Občina Doudleby u Českých Budějovic
Občina Město Albrechtice
Občina Lužná
Občina Huslenky
Občina Chomoutov
Občina Jaroměřice
Občina Holešov
Občina Rajka
Občina Mníšek pod Brdy
Občina Mimoň
Občina Vsetín
Občina Jasenka 

A je tu další rok - 7526

Další rok uplynul ... a je možná čas bilancovat. Mnoho se toho událo. Slovanství se v Československu posunulo dále. Na naší stránce se podařilo podstatně rozšířit nabídku literatury se slovanskou tematikou a dalších věcí se slovanskými symboly. Navázali jsme spolupráci s Časopisem Šifra, Novým Fénixem a časopisem Médium, kde nám vycházejí články. Rozvíjí se spolupráce se slovenskými bratry, kde zmíním zvláště www.tartaria.sk Vlada Lauberta a www.slavica.sk Miloše Zveriny, kteří již léta makají, a úspěšně. Vlado vydal důležitou knihu Staroslovienská bukvice, nabitou informacemi nejen o našem starém písmu, které vám pomůže rozvinout obrazotvornost. Slavica vydala knihu Bystvor, shrnující současné poznání o dějinách z našeho slovanského pohledu a zdrojů.

V Brně jsme uskutečnili přednáškový cyklus Slovanský rok a přivítali velmi zajímavé hosty, na některé videozáznamy se můžete těšit, brzy je vystavíme v galerii. Pracovali jsme na rozšiřování slovanského informačního pole zvláště ve spolupráci s Mojmírem Mišunem z www.slovanskakosile.cz za pomoci Svobodného vysílače. Stálo to mnoho sil, ale je to naše poslání a mise. Zvláště důležité je, že Slované na Moravě se spojili a uspořádali oslavu Kupaly a dva Sněmy na Valašsku. Zde je prohlášení Slovanských občin. Začíná se rozvíjet činnost slovanských občin, vznikla servisní nezisková organizace se svými stránkami http://drzava-moravaslezsko.webnode.cz/. K občinám se začali hlásit lidé z celého Československa.

Loňský rok měl v Kruhu let název Ohnivý svitek a hlavní charakteristikou bylo Suchý rok. Myslím, že se to naplnilo bohatě, bohužel. Zajímavé je, že sotva rok skončil, tři dny zapršelo...

Příští rok začne 22.9.2017. Je to 6. rok v pořadí na Kruholetu Čísloboha s názvem Ohnivý Fénix. Tato charakteristika nám říká, že to bude: Rok Duchovního probouzení se společnosti, kdy není lehké lidi odvrátit od cesty Sil Světla. V takovémto roce dochází k narůstání Duchovní, intelektuální a fyzické moci v zemi. V tomto roce se rodí vysoce duchovní lidé, schopní vést za sebou jiné. 

Na tom, co se podařilo v loňském roce, doufám, budeme moci stavět v roce 7526, kdy probouzení lidí z Matrixu získá na obrátkách. Obávám se, že nás v příštím roce čeká další ekonomická krize, podobná roku 2008, ale mnohem silnější. Není však asi jiné cesty. Spousta lidí se neprobudí, dokud, jak se lidově říká, si nabije držku. Probuzení z Matrixu - neskutečné reality bludů (mediálních, světonázorových, dějinných...) a nasměřovávání pozornosti na nesmysly (celebrity, seriály, počítačové hry, drogy, alkohol) - do stavu TADY A TEĎ je nezbytné pro duchovní růst člověka.

Chceme napomoci rozvoji Slovanského světa, to znamená napomoci slovansky orientovaným lidem na sobě pracovat. Nelze nikoho naučit, lze jen naučit se (L.N.Tolstoj). Proto chystáme na Moravě pro Slovany kursy Psychoenergolytiky Vlada Lauberta a v únoru k nám zavítá Andrej Ivaško. Práce na našich schopnostech je důležitá. 

Přeji nám všem mnoho sil, Světlé síly jsou s námi! Sláva Předkům našim!

Zde je link ke stažení nového kalendáře 7526 v ruské verzi v kvalitním rozlišení. 

Duchovní vědění Slovanů - změna!

seminář s Andrejem Ivaškem v Brně -ZMĚNA TERMÍNU

Seminář se uskuteční v Brně    17. - 18. 2. 2018.

Andrejovo vyřizování víza se protáhne na 4 měsíce, proto nebude v listopadu, ale až v únoru...

Přihlášky na:     

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    (608743763)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      (608779475)

Obsahem semináře je staroslovanské písmo Bukvice, jeho význam pro dnešek, dále Bezpečnost v duchovní praxi… Seminář bude tlumočen do češtiny. Doporučujeme si předem přečíst knihu od V. Lauberta Obrazové písmo Slovienov. 

Přednášky Andreje najdete v naší galerii: http://slovanskakultura.cz/index.php/galerie/category/5-prednasky 

Andrej Ivaško je badatelem slovanské kultury, tradice a bohosloví.
Vystudoval asgardskou školu otce Aleksandra. Má vysokoškolské vzdělání v oboru historie a žurnalistiky.
Učil dějiny ve slovanské občině na Krymu. Je znalcem staroslovanského písma – Bukvice.
Věnuje se magické tradici Slovanů a učí se u známého mága védické tradice RAOKRIOMa. Andrej Ivaško se dále zabývá chromokynezí, to je mystickým propojením s živlem času. Jak Andrej Ivaško sám říká: „Čas je živel.“

Vyzná se v různých slovanských směrech. Ale k žádnému se nehlásí, spolupracuje se všemi, kdo nabízejí něco užitečného pro lidi a svět kolem nás.
Žil a pracoval na Krymu, v současné době žije v Moskvě, kde je jedna z osmi poboček jeho školy Úsvit Svaroga.
Hodně si váží těch, kdo opravdu žijí podle Svědomí a Rodových tradicí, kdo není lhostejný k osudu Slovanského Rodu. Opravdová lidskost je pro něho nejcennější.
V letech 2011-2014 pracoval jako lektor ve škole Valerije Sinelnikova „Az Buky Védy“.
Spolu s V. Sinelnikovem vydali knihu Strážce Starých znalosti. Tajemství soupisu Darrunga (2014), spolu řídí projekt pro dorostence „Strážce Starých znalosti“. Připravuji k vydání další knihu.
V roce 2014 za podpory Andreje Ivaška byl vytvořen projekt „Pohádkové OBRAZovanie-(vzdělávání pomocí obrazu).
V roce 2016 Andrej vydal dvě knihy v rámci série Vědecké vzdělání: „Bezpečnost slovanského světa“ a „Algoritmus práce s informacemi anebo učím se učit se bez učitelů“.
Připravuji se další knihy této série.
Andrej Ivaško je zakladatelem a lektorem školy védických znalosti „Úsvit Svaroga“ (od roku 2012), která má několik poboček v různých městech Ruska.
Pořádá osobní konzultace, semináře, setkává se se zástupci různých škol, skupin a směrů
ve slovanském světě a je otevřen ke spolupráci.

Beseda s účastníky Všeslovanského sjezdu

POZVÁNKA NA BESEDU S ÚČASTNÍKY VŠESLOVANSKÉHO SJEZDU V MOSKVĚ A PETROHRADU

Beseda se koná ve středu 27. září 2017 v 16.00 hodin v Brně, Křenová 67

https://goo.gl/maps/9vSvmZCoLhC2, sál v 2. poschodí.

Obsahem besedy bude promítání snímků a diskuze nad obsahem a výsledky sjezdu. Vystoupí: Jan Korál – delegát Výboru národní kultury na Jubilejním Všeslovanském sjezdu v Moskvě a Petrohradu, který proběhl 26.5.2017 – 3.6.2017

Doprovází účastníci Sněmu slovanských občin v Novém Hrozenkově, který proběhl 9. a 10. září 2017: Petr Synek – předseda Českomoravského slovanského svazu Pavel Petkov – místopředseda ČMSS a člen VNK

Ezotera Praha - přednáška Magie slovanské řeči

V rámci výstavy Ezotera proběhne 17.9. v 16 hodin v učebně C přednáška Magie slovanské řeči Ing. Zdeňka Říhy. Povíme si něco o hlubokých souvislostech naší řeči a konů fungování Vesmíru.

Celý program naleznete zde:

http://www.festivalmilujsvujzivot.cz/soubory/programEZOTERA.pdf

Na akci nebudeme se stánkem, chcete-li přívézt knihu nebo cokoli z eŠopy, dejte nám vědět.

Odhalení sochy Sáma 16.9.

Pozvánka od PhDr. Jaroslav Grobcové:

Milí přátelé,

zasílám Vám ještě jednou pozvánku na odhalení sochy významné osobnosti našich moravských dějin, historiky v Evropě uznávaného a potvrzeného  knížete Sáma, který už počátkem 7. stol. našeho letopočtu sjednotil slovanské kmeny a rodová sídla na území dnešní Moravy a vytvořil tak državu Dunajských Slovanů, později s názvem Morava.

Tato slovanská osobnost byla po celé tisíciletí znevažovaná a germánskými mnichy označovaná za franského kupce právě  proto, že jeho skutečná existence byla historicky potvrzena a nebylo ji možno z dějin Evropy vymazat.  Kníže Sámo patří do našich  slavných národních  dějin a proto jsme pojali v Kruhu Rodů Moravy a Slezska úmysl, vrátit ho lidu jeho národa, vrátit mu upíranou úctu  a postavením sochy i důstojnost, která mu patří. Tento záměr Kruhu jsem oznámila začátkem měsíce ledna t.r. v novojičínské knihovně při příležitosti uvítání mé šesté knihy. "Probouzení Moravanů. Moravská mytologie."  Tam jsem také uvedla číslo účtu, na který bylo možno posílat příspěvky, aby mohl být tento záměr realizován. Bylo pro nás velmi radostné až překvapivé, jak rychle se na účtu objevilo tolik, že jsme mohli bez váhání zadat sochařskému mistru zakázku na vytvoření sochy. Současně v té době nám bylo nabídnuto místo k postavení sochy na Jarcovských vrších. Krásné prostředí Jarcovských vrchů a jejich pradávná minulost, významem jakoby předurčena pro tuto akci, uchovanými zde symboly  slovanské víry našich předků, jakoby sama napovídala, že právě zde je to pravé místo. To jsme ale tehdy ještě netušili, že nastanou i nějaké potíže a že také úprava rohu lesa se stromy a vysokým křovím bude nákladná. Abychom připravili  důstojné místo pro postavení sochy, museli jsme vykácet několik stromů, zbavit se vysokého křiví i s kořeny, navést 4 nákladní auta hlíny, auto štěrku, dva kameny z kamenolomu zasít trávu a to nepočítám práci. Pokud přijdete sami posoudíte. Dík za pomoc občanům Jarcové, vedoucímu kamenolomu a dalším.

Při této příležitosti považují za nutné Vám také sdělit, že Kruh Rodů Moravy a Slezska žije plnohodnotným životem, aktivně se podílí na mnoha akcích, kterými plní svůj původní záměr, pro který vznikl : vrátit  zemím Moravy a Slezska místo, které jim v dějinách Evropy náleží, seznámit lid našich národů se slavnými, pravdivými dějinami našich předků, s jejich kulturou, vírou a způsobem života. A v tomto duchu chceme i dále pokračovat. Kromě postavení sochy knížeti Sámovi, kterou jsme se začali zabývat od počátku letošního roku jsme upořádali besedy v Brně, Kyjově, zúčastnili jsme se  akce moravské, české a bulharské menšiny, pořádané v Báňské Štiavnici, někteří z nás jsou signatáři Deklarace moravského národa za moravskou a slezskou  národnost, píšeme články a zúčastňujeme se k tomu pořádaných setkání, na pozvání jsme se zúčastnili jednání Moravského národního kongresu, připravili jsme důstojnou oslavu II. setkání Moravanů a Slezanů na Radhošti, kde i přes nepřízeň počasí  se zdrželo mnoho z nás až do 17. hod. v  hotelu Tanečnica. Tam  za zpěvu a hudby jsme důstojně oslavili tento den. Kromě více než  desítky brigád na úpravě místa k postavení Sochy na Jarcovských vrších organizujeme každý měsíc v Ostravě a ve Štramberku zpívání lidových písní, nácvik tanců ( chorovodů a moravské besedy)  a také obnovení vyšívání podle nádherných národních výšivek našich předků.  Publikujeme v  časopise Medium a v internetových časopisech,  orientovaných na  obhájení práv zemí Moravy a Slezska. Od ledna t.r. byla setkání v přírodě organizována vždy poslední sobotu v měsíci a tím se asi stalo, že každoměsíční  pravidelné setkávání,  před léty ujednané, vždy na poslední neděli v měsíci do bývalé restaurace u Nily, kde se o všech akcích mluví, bylo menší. Kdo na tato setkání alespoň občas chodí, tak mu informace nechybí a  prostřednictvím internetu si je může lehce získat. Komunikace není  omezena. Do Kruhu se není nutné přihlašovat, každý kdo přijde je vítán. Je potěšitelné, že se v poslední době přihlásilo k práci v Kruhu několik aktivních a pro věc zapálených lidí, kteří se ihned zapojili do aktivní činnosti.  Všechny tyto akce, které byly realizovány  během něco více než půl roku,  svědčí o skutečné tvůrčí a velké  aktivitě Kruhu. Kromě toho já ještě dokončuji svou sedmou knihu s názvem "Věčný hlahol moravské země" a Zuzka Kaiser také má před dokončením knihu, která se zabývá lidovou tvorbou, kulturou našich předků.  Tolik na vysvětlenou pro ty, kteří se už delší dobu neobjevili na pravidelných nedělních setkáních a sami si tak vytvořili nedostatek informací o práci Kruhu.

Nyní k oficiálnímu programu na Jarcovských skalách v sobotu dne 16. září ve 14.00 hod.

Oznámím pořad oficiálního programu.

Zahájí ho hudební skupina písní : "Probuďte se Moravané"

Poté přednese Zuzka Kaiser báseň "Legenda o knížeti Sámovi"

Rosťa Žďárský v projevu přiblíží existenci a život knížete Sáma

Bude  následovat několik zdravic

pak Marek Dlabaja za doprovodu hudební skupiny, která zahraje a zazpívá píseň  "Jsem Moravan, toť chlouba má" odhalí sochu knížete Sáma.

zazní slovanská hymna a po ní

bude následovat závěr a poděkování všem, který se o tuto důstojnou akci zasloužili.

Oficiální program uzavře hudební skupina písní "Moravo krásná"

Bude následovat neformální část, ve které Zuzka Kaiser seznámí a případně zorganizuje zpívání lidových písní, tanců i moravské besedy a Maruška Procházková seznámí s právě vytvořenými stránkami Kruhu Rodů Moravy a Slezska. Budou k dispozici knihy, Zdeněk Říha přiveze i jiné zboží, košile, symboly a pod.  Budou rozdávány letáčky a informace.

Tolik k této i k ostatním akcím a já se těším na setkání s Vámi na Jarcovských vrších. Jaroslava Grobcová

Prof. Peter Staněk v Brně 14.9.

Zveme Vás na přednášku slovenského ekonoma a prognostika,  pracovníka Slovenské akademie věd Prof. Ing. Petera Staněka CSc. na téma Spoločnosť 5.0 – spoločnosť budúcnosti a úloha Slovanů. Rozebereme co nás čeká po tzv. 4. Průmyslové revoluci a co my, jako Slované můžeme udělat.

Čas: čtvrtek 14.9. v 17 hodin

Místo: Společenské centrum Lesná, Okružní 21, Brno. Naproti je zastávka tramvaje č. 9 nebo autobusy 44 a 84. Zastávka Halasovo náměstí.

Vstupné 140 Kč, platí se na místě. 

Článek jako inspirace:

Profesor Peter Staněk: Chystá sa totálna premena nášho sveta. V réžii nadnárodných korporácií a boháčov. Chudoba a sledovanie úplne všetkého

Mapa:

Plakátek:

 

 

Slovanský sněm Občin 9.-10.9.

 

Država Morava a Slezsko z.s. svolává 

SLOVANSKÝ SNĚM OBČIN

 V termínu: 9. a 10.9.2017
Místo konání: Lidový Dům Nový Hrozenkov (u Vsetína)
aktualizace - Elektronické objednávání vstupenek bude ukončeno 4.9.2017, objednávejte zde: http://drzava-moravaslezsko.webnode.cz/

Navracíme se k moudrosti a odkazu našich slovanských Bohů a Předků – tradici Slovanských sněmů, čímž plně přejímáme osud do svých rukou. Kromě veřejnosti jsou nejdůležitější součástí sněmu Slovanské Občiny se svými zástupci, kteří mají právo na sněmu rokovat a rozhodovat. Pokud se opravdově hlásíte k naší slovanské tradici, můžete si založit svou Občinu a takto se rokování a rozhodování na sněmu účastnit. Postup založení Občiny najdete na stráncePravidla založení Občiny.

Čerpáme z živého odkazu a bohatosti naší slovanské Kultury, moudrosti Předků a přikázání (zápovědí) našich Bohů, védské duchovní tradice – a to z období svobodných Držav (Velké Moravy), než byly nahrazeny jiným státním uspořádáním, náboženstvím a hodnotovým systémem.

Spolupracujeme se všemi, kteří si přejí zachovat a rozvíjet naší slovanskou národní identitu, založenou na mravních, lidských a védských hodnotách člověka a společnosti. Současně plně chápeme, že toto je jediný možný vklad a odkaz našich Předků, na kterém se máme dále vědomě duchovně rozvíjet a tím i uzdravit současnou společnost.
Více o sněmu je na přiloženém letáčku a na stránkách:

 

http://drzava-moravaslezsko.webnode.cz/

 

Jak nám ukradli minulost 3: Vandalové a Barbaři

---předchozí část---

Napsáno pro Časopis Šifra.

 Perun, nadepsáno hlaholicí, Zdroj: Lukáš Vaněk

Minule jsme si ukázali, že existují nálezy, že Slované měli písmo i před olympijskými fantómy Cyrilem a Metodějem™. Přesto oficiální hisTorie tvrdí, že jsme nepsali a jen si pásli vepře a tkali svetry, nic moc dalšího neuměli... vždyť jsme jen pohani, vandalové a barbaři...

Jak se mluvilo se neví

Že barbaři, jak nám Římané říkali a Suavi – jak oni slyšeli, že my nazýváme sami sebe - jsou Slované dokládá F. Moravičanský v knize Základy dějovědy světové, kde uvádí dopis papeže Jana VIII. z 9. století, v němž užívá výrazu řeč barbarská = řeč slávská (sclavica lingua). Mauro Orbini uvádí Vandalský slovník, s odvoláním se na autory Karla Vagrijského a Volfganga Lazzia ze 16. století. Příklady vandalských slov: Boj, gladkih, grob, hora, kachel, kost, lepsi, lyd, mincze, mucha, olobo, plamen, potokh, prut, ptach, skoda, snych, strach, teta, tma, volk, vvedro, zima. Český překlad překlad neuvádím, je potřeba?

HisTorie však neví jak mluvili, protože západní vědci slovansky neumí a ve svých výzkumech tuto možnost neuvažují. To platí zejména o EtRUScích. Od starověku platí Etruscam non ligatur – Etruské se nečte. Etruskové po sobě zanechali dost vytesaných nápisů a profesor Čudinov tvrdí, že řeč je dost blízká Běloruštině. Nakonec i náš A. Horák Etruské písmo přečetl.... Přesto nám Wikipedie píše, že Vandalové byli germánský kmen. A třířádkový článek na Wiki o vandalštině je skutečně vtipný: „O vandalštině je známo jen velmi málo, určité stopy však zanechala na andaluském dialektu španělštiny.“ Proč ve Španělsku? Mauro Orbini v Království Slovanů píše, že Vandalové na svém tažení do Afriky, kde dobyli Kartágo, založili ve Španělsku zemi zvanou Vandalie (dnešní Andalusie).

Je tohle ignorování náhoda? Podle mě těžko. Záměrem je něco ve stylu „chcete-li lidi ovládat, musíte je nejprve uvést do nevědomosti“. Proto bylo třeba nejen lidem změnit řeč, ale i tuto informaci o slovanské řeči, která vysvětluje svět, smazat. K tomu posloužilo duo C&M, jak jsme si ukázali minule.

Vždyť jsou to jen Barbaři

Když už Slovany odřízli „Stěhováním národů™“ od předků, tak to pro jistotu ještě zabetonovali pojmenováním Barbaři s obrazem negramotných divochů, sice už ne se vzhledem Burianova opočlověka s předkusem, kožešinou kolem pasu a kyjem, ale stále ještě negramotného primitiva, přihlouple vzývajícího zemské živly. Jaká ale byla skutečnost? F. Moravičanský v knize Děje říše velkomoravské (1883) popisuje, že jsme s Římany vycházeli obdobně jako dnes. Někdy jsme s nimi bojovali, jindy žili v míru a stvrzovali jej manželskými svazky a skoro pořád obchodovali, například slovanský vládce Atal (Attalus), 236-265, dal císaři Galienovi svou dceru Pipu za ženu.

Co vůbec slovo Barbar znamená? Dnešní obraz je popsán výše. Samotné slovo používali Římané (my jsme si tak neříkali). Proč? Jeho význam vychází ze Staroslověnštiny a i v ruštině se dosud používá slovo Varvar (místo Barbar). Ar je dosud plošná míra a dříve znamenal něco uzavřeného (slov-ar – uzavíral slovíčka, such-ar uzavíral sucho atd.), tedy vytýčené území někoho. Když se Slované na společném zasedání – veče – dohodli, že půjdou do války, znamenalo to, že půjdou do cizí země, tedy v Ar. No a do útoku zvolali „V AR“. V angličtině tento obraz kupodivu zůstal dodnes, válka se řekne vór a napíše WAR. A tak když obvyklý obrázek Římanů, jak viděli, že na ně útočí lidé křičící VAR, VÁR, tak jim začali říkat Varvaři. Mimochodem, v roce 2014 si z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech odvezl zvláštní uznání srbský film Barbaři – v originále Varvari.

Smutné je, že historie obrazem primitivů – barbarů – dosáhla toho, že se o našich předcích v dějepise ani neučíme. Prostě předstíráme, že to není důležité. Můžeme se učit o Řecku, Římu, Franské říši, ale o kmenech mimo židokřesťanskou civilizaci nikoli. Proč taky, když to byli jen negramotní barbaři? Výsledkem tohoto programování je odklon od naší kultury a přejetí cizí, cizího programování (světonázoru).

Všechny cesty vedou do Říma

Konstrukt, že „všechny cesty vedou do Říma“, byl zaveden mocenskou organizací zvanou katolická církev. Vše, co bylo před zavedením křesťanství, bylo podle ní divoké, necivilizované. Cyril s Metodějem nám přinesli písmo, civilizaci, pravé náboženství, zkrátka samé dobré věci…

Jak jsem se dozvěděl na výletě na Znojemsko, nejstarší vinici Šobes taky údajně založili římští legionáři. Těžká to služba, tahat v jedné ruce meč a v druhé rýč a pytel s rostlinkami. No jen si to představte: Přijde římská kohorta a pro místní z lásky postaví vodovod, vinice i lázně. Asi stejně reálné, jako že americká armáda v Iráku přinesla místním demokracii. Anebo prozřeme a uvidíme skutečnost: Amíci Irák (Lybii, Afghánistán...) rozbombili, pro místní obyvatelstvo nepostavili nic, naopak posloužilo jako lovná zvěř pro střelbu z vrtulníku... a z "úcty" kmístní kultuře si postavili tábor na archeologickém nalezišti starověkého města Babylon a tankama jej rozjezdili...

Dobře tento konstrukt glosovali dva postarší pánové na jedné historické přednášce, když vědec prezentoval nový archeologický areál u vykopávek na Jihu Moravy: „Jó a za 300 let budou říkat, že to postavili Římani.“

Pokud to nelze ignorovat, označit za podvrh

Velesova kniha je zářný příklad, kdy je oficiální hisTorií považována za podvrh. O co jde. Velesova kniha byla vyřezána do dřevěných destiček někdy v 9. století Jagajlo Ganem, možná i na našem území či v Polsku. Nalezena byla v jednom šlechtickém sídle v Rusku za občanské války, bělogvardějcem Izenbekem, který ji převezl do Bruselu. Tam se seznámil se spisovatelem Miroljubovem, který znaky přepsal na papír a zachovala se i fotka 16.té destičky. Knihu pak zabavili SS, konkrétně organizace Ahnenerbe. Na veřejnost se dostala v USA roku 1955 v ruském emigrantském časopise Žar Ptica. Oficiální HisTorie nemůže Velesovu knihu uznat, protože by padly její konstrukty. Popisuje totiž různé pohyby kmenů posledních pár tisíc let. Nebo uvádí, že jsme bojovali s Řeky, kteří nás pomlouvali, že děláme lidské oběti a podobné výroky.

Jedním z argumentů HisTorie je, že písmena použitá v knize – tzv. Velesovice nikde jinde není. Toto padlo roku 2000, když byl vykopán „Novgorodský Žaltář“ z 10. století, psaný stejnými písmeny. Žaltář s Davidovými žalmy se stal nejstarší slovanskou knihou, Velesovu knihu však na milost nevzali. Doporučujeme obhajobu Velesovy knihy prof. Kljosova, který je genetik a dokládá, že popisované migrační vlny souhlasí s genetickými liniemi. Další argument proti Velesově knize je, že je to novodobý podvrh, ovšem kritici se neshodli z které doby (středověk, či 50. léta?). Na to lze odvětit, že knihu měla s sebou Anna Jaroslavna, když se vdala za Heinricha I. v 11. st. A zpět z Francie do Ruska ji přivezli ruští vojáci, když porazili Napoleona.

 Nápis na Velestúre

Podobně je to s nápisem na skále na Velestúre, což je vrch v hlavním hřebenu Kremnických vrchů. Jeho objevitele Pavla Križka obvinili, že to tam vytesal on a dál se tím odmítají zaobírat. Již 150 let. A minule jsme si ukázali, že již 100 let ignorují mozaiky se slovanskými nápisy vykopané v Gerase, starší než roku 729, kdy byly zasypány. 

Dokonce i sesbírané lidové písně v Bulharsku v druhé polovině 19. století I. Gologanovem a vydané ruským etnologem S. I. Verkovičem jako Véda Slavjan byli napadnuté jako falsifikát z důvodu: vše co je slovanské, nemůže být antické a že Bulhaři nemohou mít historickou paměť starší, než byla turecká poroba. Krásný konstrukt, že? V písních se mluví o hrdinech a panovnících dávných „slovanských/tráckých“ bulharských předků. Písně jsou posbírány mezi rodopskými a bělomořskými Bulhary – Pomaky, kteří za Turka přijali Islám. Obsahují velké množství reminiscencí z doby pohanských a védských náboženských praktik, charakteristických pro bulharský národ. „Slovanské védy“ - písně, zapsané ve specifickém bulharském dialektě, hovoří o  Trácích, kteří se velmi aktivně účastnili utváření bulharského státu.  Nesporně dokazují, že Pomaci, kteří přijali islám, jsou Bulhary z Trákie a ne Turci. To se ovšem nehodí pravoslavné církvi na Balkáně, která nepřipouští informace o tom, že jsme byli pohany, že jsme měli svou mytologii, národní epos a tisíciletou národní paměť. Do třetice jsou za podvrh považovány i Slovansko-árijské védy ze Sibiře. 

 Bulharská Véda Slavjan

Slované si nevládnou sami

Pokud se hisTorii nepovedlo dějiny překroutit některým z popsaných způsobů (spálit do neexistence, ignorovat či označit za podvrh) zbývá další šikovný konstrukt: překroucení tak, že hloupé Slovany ovládal někdo jiný. Podíváme-li se na mapy hisTorie z prvního článku, tak první Slovany tam najdeme chronologicky:

 • na mapě roku 729 BC – a to Etrusky pod názvem Raesenna = Raséni (bude vysvětleno dále) – zde je k ukrytí použito překroucení „nevíme co je to za národ“
 • na mapě roku 624 CE dva útvary hnědou barvou – 1. stát „Samo“, kde Slované vstupují do hisTorie pod vedením „Franka“ Sáma. F.S.Pluskal Moravičanský o něm píše, že se sice narodil asi 35 km od Curychu, a proto jej Fredegar nazývá Frankem, ale tuto tehdá slovanskou zemi později získali Frankové. Samo byl Slovan, jeden z jeho synů byl Kojeta - po něm se jmenuje Kojetín, další se jmenoval Rus... Další stát slovanský útvar je Avarský kaganát, kde máme být pod nadvládou neslovanů. M. Orbini počítá Avary mezi Slovany a popisuje, že Rusové, pod vedením Atily pokořili nejlepší evropské země... Pravděpodobné je, že Avaři byli smíšeným národem slovansko semitským, podobně jako Bulhaři. Pro hisTorii je důležité popřít slovanskou državu, proto alespoň tento konstrukt s Avarskými válečníky – kastou. Vůbec hisTorie ráda pracuje s konstruktem poddané slovanské vrstvy rolníků a jim nadřízené kastě válečníků tu avarských tu germánských, tu mongolských.
 • Je to vidět i na „vzniku ruské státnosti“ na mapě roku 858 CE, kde se na území Ruska z bílé barvy (nicoty) vyloupl hnědý útvar od Petrohradu k Volze a na něm „SW“. Tedy ruskou státnost založili Švédi. Další verze hisTorie mluví o založení státu pomocí Varjagů. Obojí je chápáno tak, že Slovanům museli stát založit Germáni. Slovo Varjag si vyložíme podobně jako Barbar (Var-var). Var=válka Ja=já G=glagol=pohyb – Já jdu do války, varjagové byli žoldáci. Rozhodně to nebyl žádný národ. S teorií Normanského původu ruské státnosti přišli v 18. století do ruské Akademie věd Němci a konkrétně Müller při přednesu dostal od Lomonosova po hubě, za což si odseděl rok, když nejprve dostal trest smrti. No a dnes se to učí děti ve škole...
 • Na mapě roku 1080 CE máme dva první samostatné slovanské státy Polsko a Kyjevskou Rus. Jak je to možné? Protože již patří do okruhu civilizace – jsou to křesťanské státy. Zbytek Ruska, Moskva či Ural v té době nebyli obydlené? Byli, ale byla tam ještě stále pohanská država a ta do hisTorie nepatří. Co je to pohan/pogan? PO=po GA=cesta N=náš – tj. Pohan je ten, kdo jde po naší slovanské cestě, po cestě předků. Je to opak civilizace/Tóry.
 • Mapa roku 1249 CE nám přináší silný konstrukt: Mongolské impérium/Zlatou Hordu, který si objasníme později spolu s Tartárií. Nyní jen uveďme, že opět si Rusové/Slované nevládnou sami, ale vládnou mu Mongolové, jak to má hisTorie ráda.

Pokud tuto falešnou hisTorii nahrajete do místního slovanského obyvatelstva, bude brát jako samozřejmost, že mu vládnou zahraniční banky a korporace a nebude se zpěčovat. To je aktuální cíl programování, na kterém se již pár století překrucování dějin pracuje. 

Evropa – nomen omen

Když jsme si odkryli některé hisTorické konstrukty, nastal čas stručně nahlédnout skrz mlhu na skutečný stav. Půjde to těžko skrze to zmatení, ale zkusme to. Začněme mapou území, kde jsou zmiňováni Venéti starými řeckými a latinskými autory:

 

Zdroj: www.jassa.org
Vidíme, že kromě tradičního umístění v Polsku, je můžeme nalézt v Benátkách (proč se asi jmenují Venezia? pro více místních názvů doporučuji Kollár, Jan - Staroitalia slavjanská). První zmínka, ve formě Enetoi, je, že byli spojenci Trojanů v Trojské válce v 9. st. př.n.l. Vidíme je ve Francii a přidáme i zmínku M. Orbiniho, že na svém tažení do Afriky založili ve Španělsku, zemi zvanou Vandalie (dnešní Andaluzie).

Další mapa, vcelku oficiální, ukazuje Venety v Evropě 1200 před Kristem:

zdroj: www.jassa.org

Pokud bychom nechápali, že Venéti, Skýti a spol. jsou Slované, pak by dle hisTorie ještě v roce 1200 př.n.l. neexistovali. Jaká je tedy skutečnost? My jsme Venéti/Vandalové/Vendové/Enetoi (a další zkomoleniny). Ruská rovina je podle vykopávek u Voroněže obývaná nepřetržitě 70.000 let. Podle Slovansko-Arijských véd Slované a Arijci přišli před 110.000 lety přes Ural ze severu z nyní zatopeného kontinentu, který starověcí Řekové nazývali Hyperborea a naši předkové DaArije, na Sibiř, kde založili slovanskou državu – Rasénii. Odtud se běloši postupně rozešli po severu Eurasie. Evropa byla po katastrofě před cca 13.000 lety osídlena až roztál ledovec, a tak sem mohli přijít i naši předkové. Genetická studie prof. Grzybowskeho z University M. Koperníka ukazuje, že zde žijeme nejméně 7.000 let.
Závěrem řekněme, že původně se naše část Evropy jmenovala Veliká Veneja, a byla to vlastně jen západní část velké rodové državy na severu celé Eurasie. Dále pokračovala pod názvem Rasénie (později Veliká Tartárie). Popisuje to také čerstvě přeložená výborná kniha Bystvor - letopisné dedičstvo predkov, v níž je tato mapa, ukazující stav Evropy cca 4000 let zpět:

Je příznačné, že ve Veneji žijí Venéti a v Evropě (E se čte rusky jako JE), v JEWropě žijí JEVreji (Hebrejci, ti kdo uctívají hebrejského boha, tj. dnešní židokřesťané). Přeměna bělochů, ctících své předky na bioroboty uctívající Boha spodního světa - Jahveho, boha z Tóry, boha hisTorického se povedla.

---příště si povíme o tzv. "vývoji jazyka"---

Oslava SNP 29.8. aktualizace:

Zde je program: Uvidíme se tam?

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

indesign cs6 for sale online autocad architecture education version coreldraw graphics suite x7 education version adobe acrobat 9 version
https://www.colornote.com autocad architecture 2018 education version webpage try here ms streets trips 2013 purchase online