REBOZO od techniky k mistrovství

Prodejní cena507.00 Kč
 

V této obsáhlé a užitečné knize se popisují četné techniky použití reboza-masáže během porodu. 

Autorky: Mitjam de Keijzler a Thea van Thuyl
Vydal: Rodolad
Počet stran: 158

Slovanská kultura