Přinášíme pohled na svět z našeho slovanského úhlu pohledu.

Články, knihy, oblečení, předměty a ozdoby se slovanskou symbolikou.

Setkat se s námi můžete na přednáškách, oslavách a akcích.

Podpořit nás můžete nákupem v ešopě. Děkujeme.

Nové články

Trojtí agenti

Vladan Kocián

Vážení čitatelé těchto řádků, vítám vás opět u volného pokračování hraní se Staroslovienskou Bukvicí.
Jistě si vzpomínáte na článek věnovaný pár slovům, který byl ukončen před slovem Radost. Není příliš šlechetné pomíjet slibované pokračování. Myslím si však, že vše má svůj čas. Svou nezměrnou hodnotu projevení. Jedna z dobrých úvah je pomyslet na čas jako na reakční dobu.

Číst dál...

Moravská orlice 2. března 1927

Miláčkové moji milení!

Poctivě a čestně, před tváří svaté a vševědoucí přítomnosti mluveno:
a) Znám cestu vybudování veškeré hmotnosti prostého těla – somatu duchovního.
b) znám cestu, kteráž vede z tohoto světa polooživeného polovědomého: relativního, z tohoto světa stínů a zmatků a neporozumění a proto věčitých bolů a utrpení – do světa čistě duchovního, plně oživeného, projasněného a proto plně vědomého, nádherného, krásného, vznešeného, neboť všestranně neomezeného, zbaveného veškeré polovičatosti všech stínů, všech možných zmatků a proto také zbaveného všech malicherným, fyzickým, relativním světem daných a podmíněných bojů a zápasů a proto též zbavených všech, ale všech bolů, soužení a utrpení. Opakuji: Znám cestu ze světa fyzického do světa krásného, duchovního.

Číst dál...

„Šialene dlhý“ vek Zeme ako dôsledok datovacích metód

Marián Kapolka, autor knih o dějinách Země, lidstva a Slovanů

Po rozbore metódy rádioaktívneho uhlíka v minulém článku pristúpime k ďalším dvom metódam - draslík-argón a urán-olovo, na stanovovanie veku od miliónov až po miliardy rokov. Preskúmame polemiku okolo datovania hory Sv.Heleny.

Metóda draslík – argón. Určovanie veku rádovo až v stovkách miliónov rokov

Zamyslíme sa najprv nad metódou draslík-argón. Táto metóda je vhodná na stanovenie veku horniny až do veku 4 miliárd rokov. Je založená na skutočnosti, že jeden z rádioaktívnych izotopov 40K draslíka sa rozkladá na plyn argónu 40Ar. Porovnaním koncentrácií týchto prvkov vo vzorkách sopečnej vzorky a na základe znalosti polčasu draslíka T1/2 Je možné určiť čas, kedy sa tieto horniny vytvorili. Zvyčajne sa však používa na stanovenie veku v rádoch miliónov alebo desať miliónov rokov, pretože na stanovenie starších období sa používajú iné metódy, napríklad urán-olovo, o ktorej budeme hovoriť nižšie.

Číst dál...

Elixír života našich předků - Ivan čaj

 

Tisíce roků naši předkové hojně užívali výjimečný nápoj, který nazývali elixírem života. Tento nápoj z fermentované vrbovky úzkolisté je známý pod názvem Ivan čaj. Svými blahodárnými účinky na zdraví člověka získal Ivan čaj také označení jako elixír života, elixír mladosti nebo univerzální přírodní lékárnička. Vrbovka úzkolistá hojně roste v našich krajích a na severní polokouli. Proto Ivan čaj výborně vyhovuje naší genetice, jeho komplex minerálů a vitamínů je dokonale asimilovaný našemu organismu.

Číst dál...
Slovanská kultura