Odhalení sochy Sáma 16.9.

Pozvánka od PhDr. Jaroslav Grobcové:

Milí přátelé,

zasílám Vám ještě jednou pozvánku na odhalení sochy významné osobnosti našich moravských dějin, historiky v Evropě uznávaného a potvrzeného  knížete Sáma, který už počátkem 7. stol. našeho letopočtu sjednotil slovanské kmeny a rodová sídla na území dnešní Moravy a vytvořil tak državu Dunajských Slovanů, později s názvem Morava.

Tato slovanská osobnost byla po celé tisíciletí znevažovaná a germánskými mnichy označovaná za franského kupce právě  proto, že jeho skutečná existence byla historicky potvrzena a nebylo ji možno z dějin Evropy vymazat.  Kníže Sámo patří do našich  slavných národních  dějin a proto jsme pojali v Kruhu Rodů Moravy a Slezska úmysl, vrátit ho lidu jeho národa, vrátit mu upíranou úctu  a postavením sochy i důstojnost, která mu patří. Tento záměr Kruhu jsem oznámila začátkem měsíce ledna t.r. v novojičínské knihovně při příležitosti uvítání mé šesté knihy. "Probouzení Moravanů. Moravská mytologie."  Tam jsem také uvedla číslo účtu, na který bylo možno posílat příspěvky, aby mohl být tento záměr realizován. Bylo pro nás velmi radostné až překvapivé, jak rychle se na účtu objevilo tolik, že jsme mohli bez váhání zadat sochařskému mistru zakázku na vytvoření sochy. Současně v té době nám bylo nabídnuto místo k postavení sochy na Jarcovských vrších. Krásné prostředí Jarcovských vrchů a jejich pradávná minulost, významem jakoby předurčena pro tuto akci, uchovanými zde symboly  slovanské víry našich předků, jakoby sama napovídala, že právě zde je to pravé místo. To jsme ale tehdy ještě netušili, že nastanou i nějaké potíže a že také úprava rohu lesa se stromy a vysokým křovím bude nákladná. Abychom připravili  důstojné místo pro postavení sochy, museli jsme vykácet několik stromů, zbavit se vysokého křiví i s kořeny, navést 4 nákladní auta hlíny, auto štěrku, dva kameny z kamenolomu zasít trávu a to nepočítám práci. Pokud přijdete sami posoudíte. Dík za pomoc občanům Jarcové, vedoucímu kamenolomu a dalším.

Při této příležitosti považují za nutné Vám také sdělit, že Kruh Rodů Moravy a Slezska žije plnohodnotným životem, aktivně se podílí na mnoha akcích, kterými plní svůj původní záměr, pro který vznikl : vrátit  zemím Moravy a Slezska místo, které jim v dějinách Evropy náleží, seznámit lid našich národů se slavnými, pravdivými dějinami našich předků, s jejich kulturou, vírou a způsobem života. A v tomto duchu chceme i dále pokračovat. Kromě postavení sochy knížeti Sámovi, kterou jsme se začali zabývat od počátku letošního roku jsme upořádali besedy v Brně, Kyjově, zúčastnili jsme se  akce moravské, české a bulharské menšiny, pořádané v Báňské Štiavnici, někteří z nás jsou signatáři Deklarace moravského národa za moravskou a slezskou  národnost, píšeme články a zúčastňujeme se k tomu pořádaných setkání, na pozvání jsme se zúčastnili jednání Moravského národního kongresu, připravili jsme důstojnou oslavu II. setkání Moravanů a Slezanů na Radhošti, kde i přes nepřízeň počasí  se zdrželo mnoho z nás až do 17. hod. v  hotelu Tanečnica. Tam  za zpěvu a hudby jsme důstojně oslavili tento den. Kromě více než  desítky brigád na úpravě místa k postavení Sochy na Jarcovských vrších organizujeme každý měsíc v Ostravě a ve Štramberku zpívání lidových písní, nácvik tanců ( chorovodů a moravské besedy)  a také obnovení vyšívání podle nádherných národních výšivek našich předků.  Publikujeme v  časopise Medium a v internetových časopisech,  orientovaných na  obhájení práv zemí Moravy a Slezska. Od ledna t.r. byla setkání v přírodě organizována vždy poslední sobotu v měsíci a tím se asi stalo, že každoměsíční  pravidelné setkávání,  před léty ujednané, vždy na poslední neděli v měsíci do bývalé restaurace u Nily, kde se o všech akcích mluví, bylo menší. Kdo na tato setkání alespoň občas chodí, tak mu informace nechybí a  prostřednictvím internetu si je může lehce získat. Komunikace není  omezena. Do Kruhu se není nutné přihlašovat, každý kdo přijde je vítán. Je potěšitelné, že se v poslední době přihlásilo k práci v Kruhu několik aktivních a pro věc zapálených lidí, kteří se ihned zapojili do aktivní činnosti.  Všechny tyto akce, které byly realizovány  během něco více než půl roku,  svědčí o skutečné tvůrčí a velké  aktivitě Kruhu. Kromě toho já ještě dokončuji svou sedmou knihu s názvem "Věčný hlahol moravské země" a Zuzka Kaiser také má před dokončením knihu, která se zabývá lidovou tvorbou, kulturou našich předků.  Tolik na vysvětlenou pro ty, kteří se už delší dobu neobjevili na pravidelných nedělních setkáních a sami si tak vytvořili nedostatek informací o práci Kruhu.

Nyní k oficiálnímu programu na Jarcovských skalách v sobotu dne 16. září ve 14.00 hod.

Oznámím pořad oficiálního programu.

Zahájí ho hudební skupina písní : "Probuďte se Moravané"

Poté přednese Zuzka Kaiser báseň "Legenda o knížeti Sámovi"

Rosťa Žďárský v projevu přiblíží existenci a život knížete Sáma

Bude  následovat několik zdravic

pak Marek Dlabaja za doprovodu hudební skupiny, která zahraje a zazpívá píseň  "Jsem Moravan, toť chlouba má" odhalí sochu knížete Sáma.

zazní slovanská hymna a po ní

bude následovat závěr a poděkování všem, který se o tuto důstojnou akci zasloužili.

Oficiální program uzavře hudební skupina písní "Moravo krásná"

Bude následovat neformální část, ve které Zuzka Kaiser seznámí a případně zorganizuje zpívání lidových písní, tanců i moravské besedy a Maruška Procházková seznámí s právě vytvořenými stránkami Kruhu Rodů Moravy a Slezska. Budou k dispozici knihy, Zdeněk Říha přiveze i jiné zboží, košile, symboly a pod.  Budou rozdávány letáčky a informace.

Tolik k této i k ostatním akcím a já se těším na setkání s Vámi na Jarcovských vrších. Jaroslava Grobcová