Přednáška Jana Kozák 18.5. v Brně

Plakátek ke stažení https://ulozto.cz/!M1qAJS1s5VJm/besedakozak-pdf 

Zveme Vás na přednášku Mgr. Jana Kozáka: 

Védské kořeny indoevropské duchovní tradice

která se uskuteční v Brně 18.5. od 17 hodin, místo bude upřesněno.

Stručný životopis Jana Kozáka: Jan Kozák se narodil 21. května 1951 v Praze. Jeho otec pracoval jako ekonom v divadle u E. F. Buriana, a poté dokonce jako ekonomický šéf pražských divadel. V roce 1968 se přihlásil k myšlenkám Pražského jara a následně byl vyhozen z KSČ. Pro mladého studenta zůstal socialismus s lidskou tváří velkou inspirací. Idealistický postoj mu komplikoval studium dějepisu a archivnictví na FF UK. Jan Kozák nejenže nevstoupil do SSM, ale spolu s kamarádem Oldřichem Tůmou se postavil proti diskriminaci studentů-nesvazáků. Oba fakulta vyloučila a pamětník byl pro údajné fyzické napadení kolegy Gombára odsouzen k trestu odnětí svobody na devět měsíců, ovšem podmíněně. Nastoupil vojenskou službu u tankistů pod tajným dohledem VKR (vojenské kontrarozvědky). Nasazený agent poskytl dostatek materiálu, aby byl důvod vojína Kozáka obžalovat. Soud vynesl rozsudek devět měsíců, tentokrát natvrdo. Část trestu pamětník strávil na Pankráci, mnohem horší však byl výkon trestu v pracovním táboře Dříň u Kladna. Práce ve válcovně ho vyčerpávala a musel být hospitalizován. Po propuštění z nemocnice ho přeřadili na lehčí práci a roku 1977 mu vypršel trest. Politické smýšlení však nezměnil. Naučil se sanskrt a založil nakladatelství Biblioteca Gnostica, které provozuje i v současnosti.

Knihy Jana Kozáka:

Kořeny indoevropské duchovní tradice

KŘESŤANÉ PŘED KRISTEM, ZA KRISTA A PO KRISTU

TŘI PŘEDNÁŠKY O GNOZI

Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha

Ašvaghóša: Příběh Buddhova života