Slovanský sněm Občin 9.-10.9.

 

Država Morava a Slezsko z.s. svolává 

SLOVANSKÝ SNĚM OBČIN

 V termínu: 9. a 10.9.2017
Místo konání: Lidový Dům Nový Hrozenkov (u Vsetína)
aktualizace - Elektronické objednávání vstupenek bude ukončeno 4.9.2017, objednávejte zde: http://drzava-moravaslezsko.webnode.cz/

Navracíme se k moudrosti a odkazu našich slovanských Bohů a Předků – tradici Slovanských sněmů, čímž plně přejímáme osud do svých rukou. Kromě veřejnosti jsou nejdůležitější součástí sněmu Slovanské Občiny se svými zástupci, kteří mají právo na sněmu rokovat a rozhodovat. Pokud se opravdově hlásíte k naší slovanské tradici, můžete si založit svou Občinu a takto se rokování a rozhodování na sněmu účastnit. Postup založení Občiny najdete na stráncePravidla založení Občiny.

Čerpáme z živého odkazu a bohatosti naší slovanské Kultury, moudrosti Předků a přikázání (zápovědí) našich Bohů, védské duchovní tradice – a to z období svobodných Držav (Velké Moravy), než byly nahrazeny jiným státním uspořádáním, náboženstvím a hodnotovým systémem.

Spolupracujeme se všemi, kteří si přejí zachovat a rozvíjet naší slovanskou národní identitu, založenou na mravních, lidských a védských hodnotách člověka a společnosti. Současně plně chápeme, že toto je jediný možný vklad a odkaz našich Předků, na kterém se máme dále vědomě duchovně rozvíjet a tím i uzdravit současnou společnost.
Více o sněmu je na přiloženém letáčku a na stránkách:

 

http://drzava-moravaslezsko.webnode.cz/