Bůh Kolada

Kolada

Vyšný Boh, spájajúci sa s Veľkými Zmenami v živote Rodov Veľkej Rasy a potomkov Rodu Nebeského.

V dávnych časoch Vyšší Boh Koľada daroval mnohým Rodom, presídleným v západných krajinách, systém vyčísľovania sezónneho času kvôli zaznamenávaniu poľných prác – kalendár (Koľadov dar) a tiež svoje Múdre Vedy, Zápovede a návody. Koľada je Boh-Ochranca vojakov a žrecov. Často bol zobrazovaný s mečom v ruke, pričom ostrie meča bolo obrátené hrotom nadol. Takto obrátený meč v dávnych časoch označoval zachovávanie Múdrosti Bohov a Predkov a tiež neochvejnú vernosť nemenným Nebeským zákonom, ako bolo ustanovené Bohom Svarogom pre všetky Čertogy Svarožieho kruhu. Sviatok Boha Koľadu pripadá na deň zimného slnovratu, nazýval sa tiež sviatkom Menari, t.j. Deň Premien. Počas sviatku chodili po domoch skupiny mužov odetých do koží rôznych zvierat (maškary), ktorých nazývali družiny Koľadu a usporadúvali sa špeciálne chorovody okolo chorých aby ich uzdravili.

Kolada - Koladník

Posvátný symbol:

Колядник - Koladník
Symbol Boha Kolady, který uskutečňuje na zemi Obnovu a přeměnu k lepšímu, je to symbol vítězství Světla nad Tmou a Světlého dne nad nocí. Kromě toho, dává mužům sílu k tvůrčí práci i v bitvě s lítým nepřítelem.

 

Datum Runa Bůh Ochránce Rodovič, čertog Rostlina Vztah Meridián, orgán, systém Smyslový orgán
17.12. - 10.1. Kolada Kolada Havran Modřín K změnám Ledviny Vibrace

Pravslávenie:

Гимн-Правьславление

Бозе Коляда! Славен и Триславен буди! Благодарим Тя, за благодатну помощь Родам наща! И да буди Ты заступой во всех деяниях наша, ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако эси, тако буди!

Bože Koľada! Slávený a Trojslávený buď! Oslavujeme Ťa za blahodarnú pomoc Rodom našim! Nech si s nami vo všetkých našich konaniach teraz i navždy i od Kruhu do Kruhu! Tak bolo, tak je a tak nech bude!

(Zdroj popisu Bohyně a Pravslavení: Tartaria.sk)

Oboustranný dřevěný přívěsek pro narozené v Čertogu Havrana si můžete zakoupit v naší ešopě:
Kolada Kolada