Bůh Kryšeň

Kryšeň
Nebeský Boh ochranca Dávnej Múdrosti. Je Bohom riadiacim vykonávanie dávnych Obradov, Rituálov a Sviatkov, dozerá na to aby sa počas prinášania nekrvavých Tréb a Darov neprinášali krvavé obetiny.

V čase mieru Kryšeň káže v rôznych zemiach Svargy Prečistej dávnu Múdrosť a v ťažkých časoch pre Rody Veľkej Rasy chopí sa zbrane a stáva sa Bohom – bojovníkom ochraňujúcim ženy, starcov, deti a tiež všetkých slabých a znevýhodnených.
 
Kryšeň je Boh Ochranca Čertoga Tura v Svarožom Kruhu. Nazývajú ho aj nebeským pastierom, ktorý pasie stáda Nebeských Kráv a Turov.

Kryšeň - Pták Gamajun

Posvátný symbol:

Птица Гамаюн — Pták Gamajun
Poločlověk, polopták, zpravodaj Bohů, ví vše o tomto světě od jeho stvoření a je schopen předvídat budoucnost. Žije v nebeských světech , ale někdy s písni přiletí do našeho světa. Dává poznání a naději.

 

Datum Runa Bůh Ochránce Rodovič, čertog Rostlina Vztah Meridián, orgán, systém Smyslový orgán
16.4. - 8.5. Kryšeň Kryšeň Tur Osika

K rodičům,

K domu

Malý mozek Vůle

Kryšeň a pták Gamajun

Pravslávenie:

Гимн-Правьславление

Бозе Заступа, Крышень Великий! Ты, Светлых Земель всех во Сварге Покровитель! Тя прославляем , к себе призываем, да прибудет Мудрость Твоя со всеми Древними  Родам наща, ныне и присно и от Круга до Круга!
 
Bože Zástanca, Kryšeň Veľký! Ty si všetkých Svetlých Zemí vo Svarge Ochranca! Teba slávime k sebe pozývame, nech príde Tvoja Múdrosť so všetkými Pradávnymi Rodmi našimi, teraz i vždycky i od Kruhu do Kruhu!

(Zdroj popisu Bohyně a Pravslavení: Tartaria.sk)

Oboustranný dřevěný přívěsek pro narozené v Čertogu Tura si můžete zakoupit v naší ešopě:
Kryšeň Kryšeň