OSLAVA SLOVANSTVA V OSOBE VELISLAVA LUDEVÍTA ŠTÚRA.Miesto konania:

14.00 HOD. Súsošie Štúrovcov na Štúrovej ulici v Modre
14.20 HOD. Návšteva Múzea Ludevíta Štúra v Modre
15.20 HOD. Spomienka pri hrobe Ludevíta Štúra, cintorín v Modre
16.00 HOD. Spomienka na mieste tragickej udalosti, chotár mesta Modra

Organizátor:

SLAVICA o.z., Nitra
Odbor Mladej Matice Slovenskej v Nitre

12.01.1856 zomrel v Modre Velislav Ludevít Štúr. V tomto roku si pripomíname 162 výročie tejto udalosti.