Den Peruna 13.1. Podhradie na Turci

V nedeľu 13.01.2019 o 10.00 hodine sa v Podhradí pri Martine bude konať Slávnosť "Zimný deň Perúna" Leta 7527, slávenie tradičného a pôvodného Slovanského sviatku. Stretneme sa v Podhradí- Maťov dvor, ulica 1. mája č. 169/21 o 10.00 hodine. Potom približne v čase 10.30 hod. sa vydáme na prechádzku, ktorej cieľom bude Bieličie. Tu spoločne uskutočníme obrad zapálenia Obetného ohňa a chodenia po Perúnovej ceste. Predpokladaný návrat na Maťov dvor je okolo 13.30 hodine. Po spoločnom občerstvení bude nasledovať zimná Veča. Tešíme sa na stretnutie Slovienov.