Holíčske megality - podpořme projekt do 31.1.

V Holíči na Slovensku, hned za hranicemi od Hodonína, jsou megalitické kameny, které zachránil PhDr. Rudolf Irša. Nyní je možnost získat grant na propagaci této památky. Podpořit projekt můžete na Slovensku SMSkou.

Příkládám informace ze stránek Nadácie Slovenskej sporitelne:

HOLÍČSKE MEGALITY – kamene zabudnutého času: Spoznaj a chráň svoju históriu
číslo projektu: 903

Hrdina: PhDr. Rudolf Irša

Prečo je hrdinom: PhDr. Rudolf Irša sa venuje dejinám mesta Holíč, ich výskumu a publikovaniu už vyše 30 rokov. Na území mesta urobil niekoľko záchranných výskumov počas stavebných prác, pri ktorých zdokumentoval zabudnuté stredoveké opevnenie, zničené roku 1393, našiel črepnisko z výroby Holíčskej manufaktúry, pravekú megalitickú svätyňu, podzemie hradnej veže zaniknutého starého hradu atď. Preskúmal množstvo archívneho materiálu. Napísal 3 monografie venované dejinám Holíča a viacero štúdií na túto tému. V roku 1990 návrhom na zápis objektov medzi kultúrne pamiatky zabránil asanácii zvyšnej časti historického centra Holíča, kde bolo naprojektované "panelákové" sídlisko. Väčšinu z toho vykonal vo voľnom čase

Organizácia: Spoločnosť Charyma

Okres: Skalica

Web: http://charyma.szm.com/

Vyhotovíme viacjazyčnú webovú stránku informujúcu o náleze pravekej svätyne v Holíči a o existencii voľne prístupného Lapidária zostaveného z veľkých megalitických kameňov v parku v centre mesta. Webová stránka sprístupní návštevníkom z celého sveta populárnou formou odborné informácie o objave, ktorý je v strednej Európe unikátom. Prispeje k propagácii dejín mesta, regiónu a Slovenska doma aj v zahraničí a k ochrane objektu rozšírením vzdelania návštevníkov a domácich obyvateľov. Súčasťou projektu je vyhotovenie 3D modelu svätyne. Stránka bude vyhotovená v spolupráci s objaviteľom objektu, PhDr. Rudolfom Iršom, ktorý napísal dve knihy o Holíčskej svätyni a tri knihy o dejinách mesta Holíč.

Ako hlasovať za projekt?

Hlasovanie prebieha od 15. 1. do 31. 1. 2019.
Pošlite SMS správu v tvare HLAS(medzera)903 na číslo 0902020292.
Cena spätnej SMS je 0 € s DPH. Zákazník hradí ním zasielanú SMS podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Zahlasovať môžete iba razpočas trvania hlasovania a len za jeden projekt.