Vysílání SVCS 3.2. M. Kapolka - Dějiny nejspíš proběhly jinak

----

pořad si můžete poslechnout v galerii.

Zveme na vysílání Svobodného vysílače studia Třinec s Marianem Kapolkou s tématem "Dějiny Země, lidstva a nás Slovanů z rozdílných poznatků než nabízí dnešní věda hlavního proudu". Od 17 hodin v neděli 3.2. na stránce https://www.svobodny-vysilac.cz/ 

Zde pro posluchače přikládáme podklady k rozhovoru z knihy Veľké slovanské dobytie sveta:

1. Diagram - Epochy novej chronológie v porovnaní s oficiálnym chápaním historiografie.

2. Paralelizmus 3.ríše rímskej (dominát) a Svätej ríše rímskej medzi rokmi 983-1286 n.l.

3. mapu prvej expanzie Ordy do Západnej Európy a Afriky (str.262 v knize)

Prvá kolonizácia a invázia Ruskej Ordy do západnej Európy a Afriky. Šedou farbou je znázornená invázia Gótov počas "sťahovania národov" v ranom stredoveku. Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o "fantómové udalosti" predsunuté skutočnosti - kolonizácie Ruskou Ordou - asi o 700 rokov.