Biblioteka Slavica 31.3. v Nitře

Zveme na medzinárodnú knižnú výstavu určenú pre malé vydavateľstvá, ktoré sa venujú problematike Slovanov a Slovanstva. A to najmä tematickým oblastiam dejiny a pamiatky, príroda, jazyk a kultúra, ľudové umenie, pôvodná kultúra Slovanov, etnografia, folklór, písomníctvo, filozofia...

PROGRAM BIBLIOTÉKY SLAVICA

1. Alan Dolog - Naše dejiny úplne inak
2. Doc. Ing. Vladimír Štollmann, CSc., PhD. - Jakutsko
3. Ľubomír Huďo - Permanentná mediálna dehonestácia slovanskej vzájomnosti
4. PhDr. Viktor Timura, CSc.- Pôvod a vývoj názvov Slovan - Sloven - Slovák II

SPEVÁCKE VYSTÚPENIE OLESIA GRAC

5. Prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. - Nestorov letopis. Povesť o dávnych časoch
6. Iva Vránska Rojková - Nikita MICHALKOV: Vyháňač Besov
7. Mgr. Eugen Paľcev - Michail OŠLAKOV: Génius Stalin, titan 20. storočia
8. Bc. Miloš Zverina - Oľga BEREGOVÁ: Symboly Slovanov

VÝSTAVA OBRAZOV IVETA KOPASOVÁ

Moderovať bude pán Drahoš Daloš


Sprievodným podujatím budú:
- výstava Čaro slovenského ornamentu
- besedy s autormi kníh
- besedy s vydavateľmi kníh
- knižná burza
- krst knihy Symboly Slovanov