25 hodin Ticha pro svět v míru

Dejme jediný den života T i c h u 

Síla současné doby je nepřehlédnutelná a proces změny je neodvratný. Kdo se dívá moudře, ten ví, že jde o mnoho.  Ještě stále není zcela rozhodnuto, kterou cestou se společnost vydá dál. Nacházíme se ve světě mysli a ta je naprogramovaná: je to MATRIX, který nás udržuje v NEVĚDOMOSTI, v PODŘÍZENOSTI a ODDĚLENOSTI. Jeden programový cyklus MATRIXU je 24 hodin. Proto buďme spolu na jednom místě 24+1 hodinu TICHA.

SÍLA TICHA VYPÍNÁ MATRIX

25. – 26. května 2019, Hotel STEP, Malletova 4, Praha 9

PROŽIJME SPOLU

Celosvětové dny  T i c h a

ZÁMĚR SETKÁNÍ

  • Vytvořit sjednocenou sílu schopnou proměnit kolektivní vědomí lidstva
  • Vypnout “staré” a zapnout “nové”: provést RESTART osobní mysli i kolektivní mysli lidstva 
  • Dosáhnout Maharishiho efektu na globální úrovni
  • Uzdravit sebe a náš život

PROČ SE MÁM ZÚČASTNIT?

  • 25 hodin v TICHU vydá za několik let práce na sobě.
  • TICHO léči naší duši, mysl i tělo a uzdravuje náš společný svět.
  • Přináší vnitřní klid a mír, očistu vztahu k sobě i druhým.
  • Může přinést intenzivní prožitek sjednocené síly.
  • Podpoří fyzické zdraví, příznivě působí na duši.
  • Může přinést uvědomění si skutečných hodnot života.

Kompletní informace najdete na https://viaharmonia.com/