Přednášky na Astrovíkendu v Brně 19.10.

Srdečně zveme na SLOVANSKÝ DEN, s podtitulem "stará moudrost Slovanů inspirací dneška"

Program: 

9.15 – 10.15 Eduard Sabo: Rodina, základ života
10.20 – 11.20 Zdeněk Říha - pohled na dějiny Slovanů z našich zdrojů
11.25 – 12.25 Petr Hradil - pozapomenutý velikán slovanského světa K-J-Maliarik
12.30 – 13.40 Jaroslava Grobcová: Dějiny Moravy do doby zničení Velké Moravy - beseda
13.45 – 14.45 Zdeslav - pásmo slovanských písní
14.50 – 15.50 Jan Kysela - stravování z pohledu dvou energií Jin-Jang
15.55 – 16.55 Vladan Kocián: Staroslověnská bukvice, obrazové písmo pro vhled do života
17.00 – 18.00 Petr Šteflíček: Alternativní pohled na globální oteplování