Ukončení Slovenského Národného Pochodu 13.9. na Devíne