csbebghrlvltmkplrusrsksluk

Slovanská kultura

Účelem těchto stránek je znovu obnovení slovanské kultury a všeho co s tím souvisí.

Abychom byli správně pochopeni, nejedná se o nějakou dávno zapomenutou, mrtvou, od současnosti odtrženou kulturu. Co to je Kultura? Slovo Kult – u – Ra lze vyložit dle jednotlivých slabik jako: kult – ctění si, u – přibližování se a Ra – světlo (energie, jako třeba ve slově ra-dost čili dostatek ra, tedy když je člověk plný energie - ra, tak má radost), tedy ctění si a přibližování se k světlému (způsobu života). Kultura je tedy souhrn všeho, čím si ctíme světlý způsob žití jako například oblečení, zvyky, přísloví, pohádky, svátky, tance a tak dále.

Jedná se o souhrn veškerého pojímání světa, od světonázoru, přes způsob života,umění, filozofii, zdravovědu, kalendář, uspořádání společnosti, jazyk a písmo, výchovu dětí atd. Naši slavní předci nedělali nic náhodně, vše mělo svůj smysl, a to s jediným cílem, aby člověk žil spokojený radostný život a postupoval na duchovním vývoji.

Aby tohoto člověk byl schopen dosáhnou musí nutně žít v souladu se zákony (v podání našich předků KONY) vesmíru. Když takto nežijete dostáváte od vesmíru lekce, a myslím, že není na světě moc lidí, kteří jsou tohoto ušetřeny. Tyto lekce nedostáváme jenom jako jednotlivci, ale i jako rodiny, rody, národy.

Řekl bych, že v dnešní bouřlivé době kdy náš národ hledá svou identitu, kdy člověk sám vlastně neví proč je na této planetě, jsou vědomosti o naších dějinách velmi cenné a vlastně jediné, které nám mohou pomoci vykročit tím správným směrem.

Proto, abychom byli schopni pochopit, co nám vlastně naši předkové zanechali, a co nám bylo z velké části odebráno, je potřeba si uvědomit, že každý z nás má 2 rodiče, otce a matku, a ti také měli svoje rodiče, a ti také atd… tedy že v naší krvi (či DNA) koluje odkaz TISÍCE GENERACÍ našich rodičů a prarodičů.

My Vám na těchto stránkám nabízíme vzrušující výlet do našich dávných i nedávných dějin, poznání naší KULTURY a nalezení vlastní identity. Na konci této cesty je probuzení a pochopení jak vlastně tento svět funguje, proč je nynější doba tak divoká.

Budeme Vám postupně odpovídat na otázky, kteří si autoři těchto stránek kladli již několik let a na které postupně našli, nebo nacházejí odpovědi. Postupně se nám bude skládat jako mozaika komplexní vidění světa.

 

Proč byli pozváni Cyril a Metoděj a jak to s jejich misí bylo doopravdy ?

Proč mají bílí lidé modré, zelené, hnědé, nebo ocelově šedé oči ?

Proč nejsme schopni po porodu chodit , stejně jako pes, nebo kočka ale někteří jiní savci to umí ?

Proč ještě nebyl nalezen spojovací článek mezi opicí a člověkem ?

Proč sinajský pochod trval 42 let ?

Proč současné peníze, už dávno nejsou kryté zlatem ?

Jaké bylo vidění světa našich předků ?

Kdy a proč byla postavena čínská zeď ?

Proč v pohádkách chce DRAK sníst princeznu ?


Čili, jestli byste chtěli znát odpovědi na výše položené otázky, nebo si kladete podobné, vítejte v našem světě, kde se ctí a slaví odkaz našich předků, kde slovo ČEST A SVĚDOMÍ ještě neztratilo svůj význam.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker