Přinášíme pohled na svět z našeho slovanského úhlu pohledu.

Články, knihy, oblečení, předměty a ozdoby se slovanskou symbolikou.

Setkat se s námi můžete na přednáškách, oslavách a akcích.

Podpořit nás můžete nákupem v ešopě. Děkujeme.

Nové články

GENOCÍDA SLOVANOV

Miloš Zverina, předseda o.z. Slavica navrhuje 22.6. slavit Den genocidy Slovanů.

Číst dál...

Národe Česko–Polsko–Slovenský!

Přinášíme úryvek z Knihy Quo Vadis Čechoslovakia, který obsahuje kousek část Epištoly K.J. Maliarika z 16. VI. 1915 ruské carevně Fjodorovně. Zamýšlí se nad vlastnostmi Románské, Germánské a Slovanské Rasy a především nad úkolem Slovanstva a Panslavismem: "Myšlenka Panslavizmu, ana celé Slovanstvo proniká a oživuje, ana v celém Slovanstvu jestvuje a působí, a to i vzdor nepříznivě a rušivě zasahujícím vlivům různých náboženských názorů a směrů: M y š l e n k a  P a n s l a v i z m u  m á  s v ů j  p ů v o d  v  p ř i r o z e n é  h l u b o k é  Z b o ž n o s t i  S l o v a n s k é  R a s y".

Číst dál...

U příležitosti osvobození Brna

pronesl Doc. Alois Zlatníček, Csc. 29.4.2019 u památníku padlých vojáků v Brně - Králově poli velmi zajímavou řeč.

Vážení občané, nedávno jsem četl novinový článek popisující diskuzi ruského herce Vasilije Lanovoje se zpravodaji západoevropských médií. Ti se ho mimo jiné zeptali:„ Proč vy tam - v Rusku - se stále pyšně vytahujete a připomínáte své vítězství nad hitlerovským Německem? My jsme již na to zapomněli.“

Číst dál...

Kolady Dar

Velmi zajímavou přednášku o Koladově daru nám přednesla Marija ve Vizovicích. Vesmír je cyklický a Kolady dar nám pomáhá se v cyklech orientovat.

Číst dál...
Slovanská kultura